İlaçlar

 • KALSİYUM GLUKONAT İnfüzyonu

  Doz Dozu, hipokalsemi semptomlarının ciddiyetine, serum kalsiyum düzeyine ve hipokalsemi başlangıç durumuna göre bireyselleştirilerek belirlenmelidir. Tüm dozlar, 100 mg/mL veren %10’luk bir çözeltiye dayanılarak önerilmiştir  (1 mL kalsiyum glukonat, 9.3 mg elemental kalsiyum [0.465 mEq] içerir.). Yetişkinlerde dozları, başlangıçta (1.000 mg-2.000 mg), bolus (her 6 saatte bir 1.000 mg-2.000 mg),…

  Oku
 • AMİODARON İnfüzyonu

  DOZ İntravenöz infüzyon: Yükleme tedavisi: Ortalama doz, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 5 mg/kg’dır. Bu doz, tercihen infüzyon pompası kullanılarak, 20 dakika-2 saatlik bir zaman dilimi içinde uygulanır ve 24 saatte 2 veya 3 kez tekrarlanır.İdame tedavisi: Birkaç gün süreyle, 250 ml %5 Dekstroz çözeltisi içinde 10-20 mg/kg/gün (ortalama…

  Oku
 • DOPAMİN İnfüzyonu

  Uygulama şekli Uygun olan durumlarda, dopamin hidroklorür uygulanmadan önce dolaşan kan volümünün tam kanla veya bir plazma genişleticisi ile yenilenmesi gerekir. Sadece uygun çözeltilerle seyreltildikten sonra intravenöz yoldan infüzyon şeklinde uygulanır. İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması Dopamin hidroklorür aşağıdaki çözeltilerle seyreltilebilir: %5 Dekstroz, %0,9 Sodyum klorür, %5 Dekstroz – %0,45 sodyum klorür,…

  Oku
 • RANİTİDİN İnfüzyonu

  Doz (RANİTİDİN) 20 mL hacme seyreltildikten sonra; Yavaş (2 dakika süresince) intravenöz enjeksiyon yolu ile 6-8 saatte bir tekrarlanarak 50 mg’a kadar,ya da iki saat süresince saatte 25 mg’lık hız ile aralıklı intravenöz infüzyon yolu ile 6-8 saatlik aralıklarla tekrarlanarak%0,9 Sodyum kloriir ve %5 Dekstroz ile geçimlidir.Kreatinin klerensi 50 ml/dk’dan…

  Oku
 • MAGNEZYUM SÜLFAT İnfüzyonu

  Doz Magnezyum sülfat %15 ampül (10 ml=1,5 g Magnezyum Sülfat=12 mEq Magnezyum) Yetişkinler için doz sınırı: 40 g magnezyum sülfata (320 mEq= 160 mmol magnezyum) kadar verilebilir. İntravenöz infüzyon yoluyla kullanılacak magnezyum sülfat çözeltilerinin konsantrasyonu %20’nin altında olmalıdır. İ.V. enjeksiyon hızı dakikada 150 miligram magnezyum sülfatı geçmemelidir. (Ancak ağır eklampsi…

  Oku
 • Metoprolol İnfüzyonu

  Metoprolol 5 mg/5 ml IV Enjeksiyonluk Solüsyon İçeren Ampul, damara yavaş olarak enjeksiyon yolu ile verilir. Parenteral uygulaması, kan basıncı ve EKG ölçümlerinin yapılabileceği ve resüsitasyon için gerekli işlemlerin yapılabileceği yerlerde, uygun personelin denetiminde yapılmalıdır​1​. Uygun solüsyonlar D5W, NS Standart Dilüsyonlar [İlaç Miktarı][İnfüzyon hacmi][İnfüzyon hızı][0 ila 20 mg][50 ml][30 dak]  [21…

  Oku
 • Ampisilin-Sulbaktam İnfüzyonu

  Ampisilin-sulbaktam enjeksiyonluk steril su veya uyumlu olduğu bir solüsyonla sulandırılmalıdır. Oluşabilecek köpüklerin kaybolması ve tam çözündüğünün gözle tetkiki için bir süre bırakılmalıdır. Doz 3 dakikadan daha uzun bir sürede bolus enjeksiyonu olarak veya daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli intravenöz infüzyon halinde verilebilir. Sulbaktam sodyum birçok IV solüsyon ile geçimlidir.…

  Oku
 • PANTOPRAZOL İnfüzyonu

  Kullanıma hazır çözelti 10 mL %0,9 sodyum klorür çözeltisinin kuru toz içeren flakona enjeksiyonu ile hazırlanır. Bu çözelti doğrudan uygulanabilir veya 100 mL %0,9 sodyum klorür enjeksiyonu veya %5 glukoz enjeksiyonu ile karıştırıldıktan sonra da uygulanabilir. Cam veya plastik kaplar dilüsyon için kullanılabilir. PANTO®, burada belirtilen çözeltiler dışındaki çözeltiler ile…

  Oku
 • DİLTİAZEM İnfüzyonu

  (DİLTİZEM-L) intravenöz (İ.V.) kullanım içindir. %5 dekstroz ve Serum Fizyolojik çözeltileri içinde infüzyon şeklinde de uygulanabilir. Enjeksiyonluk su veya uygun diğer çözücüler ile kullanıma hazır hale getirildikten sonra bolus veya sürekli infüzyon olarak damar içine uygulanır​1​. Direkt İntravenöz Tekli Enjeksiyonlar (Bolus) Diltiazem hidroklorür enjeksiyonunun başlangıç dozu, 2 dakika boyunca uygulanan…

  Oku
 • adrenalini nasıl sulandıracağız

  Adrenalini Nasıl Sulandıracağız?

  Adrenalini nasıl sulandırmalıyız diye bir soru gelmişti ve zamanımız kalmadığı için acilci.net bloğunda bunun cevabını verelim demiştik

  Oku
Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest