Temel USG

Ultrason: Akciğer Odaklı Değerlendirme

www.ALiEM.com ‘un arşivinden sizler için seçtik. Hedefler Akciğer hareketlerinin, akciğer artefaktlarının (A ve B çizgileri) ve plevral efüzyonun değerlendirilmesi. Prop seçimi Akciğer USG uygulamaları ve incelemeleri prop-spesifik değildir: Düşük frekanslı konveks proplar artefaktların (A çizgileri ve B çizgileri) değerlendirilmesi için yeterli derinliğe ulaşılabilmesini sağlar Düşük frekanslı konveks propla değerlendirmede plevral kayma hareketlerinin değerlendirilmesinde  belirsizlik varsa yüksek frekanslı lineer prop kullanılabilir Pencereler …

Okumaya devam et »

Cevabı Görselinde: Vaka tartışması 3

Editör: Serkan Emre Eroğlu “Dünya, artık emek-yoğun, malzeme-yoğun, enerji-yoğun değildir; BİLGİ-yoğun olmaktadır” Peter Drucker Bilginizi sınarken, hap bilgilerle yeni bilgiler eklemeyi amaçlayan serinin, sırada ki yazısının konusu “Çoçuk hastada karın ağrısı”… Sevgi ile kalın… Bir Bakışta Ultrason: Karın ağrısı 14 yaşında kız-çoçuk hasta, karın ağrısı ile acil servise başvuruyor. Çocuk olması nedeni ile öykü tam alınamıyor  ama muayenede yaygın karın …

Okumaya devam et »

Temel Ultrasonografi – Renal

Renal Ultrasonografi Giriş ve Endikasyonlar Hematüri ile birlikte akut flank ve abdominal ağrı, Acil Servise sık başvuru sebeplerindendir. Üriner obstrüksiyon kolay bir tanı olsa da, hayati tehdit edici tanıların (abdominal aort anevrizması) dışlanması gereklidir. Anatomi Böbrekler retroperitoneal organlardır ve pozisyonları asimetriktir. Sağ böbrek sola göre daha aşağıda seyreder ve karaciğerin altında yer alır, sol böbrek ise dalağın altındadır. Böbrekler; dış …

Okumaya devam et »

Odaklanmış Abdominal Aorta Ultrasonografisi

ALiEM’den (www.aliem.com) sizin için seçtik. Hedefler: Abdominal aort anevrizması için değerlendirme. Prob (Transduser): Düşük frekanslı konveks prob. Pencereler: Hedef diyaframadan başlayarak iliak arter bifufkasyonuna kadar tüm abdominal aortu görüntülemektir. Görüntüler transver ve longitudinal düzlemde alınmalıdır. Görüntülenecek özel bölgeler:  Normal referans ölçümler Aortun dış duvardan dış duvara çapı <3 cm İliak damarların bifurkasyonda dış duvardan dış duvara çapı < 1,5 cm …

Okumaya devam et »

Temel Ultrasonografi – Kardiyak Ultrasonografi

Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi Kardiyak ultrason (US) travma, hipotansiyon ve kardiyak arrest gibi birçok hayati tehdit eden farklı klinik senaryoda kullanılabilir. Uygun teknik ile kalp görüntülemesi için yeterli sayıda pratik yapmak ve kullandığınız cihazı bilmek önemlidir. Anahtar nokta ise görüntülemeyi basit tutmak ve gross patolojileri görmektir!! Teknik ve Normal Bulgular Transduser konumu kardiyak ve abdomen/pelvik prob için aşağıdaki gibidir   Parasternal …

Okumaya devam et »

Temel Ultrasonografi – EFAST

Travmada Sonografi Odaklı Değerlendirme – Genişletilmiş 1- Giriş – Serbest sıvı var mı? Künt batın travmalarında, fizik muayenenin abdominal yaralanmayı saptama oranı %50-60 civarındadır. Sonografi ise, travmatik hemoperitonium saptanmasında %90 duyarlılık ve %99’a varan özgüllüğe sahiptir. Hemotoraks ve pnömotoraks saptanmasında ise akciğer grafisinden daha üstündür. Hemotoraks için grafide 200 cc mayi gerekirken, US’de 20 cc mayi saptanabilmektedir.   2- Anatomi …

Okumaya devam et »

Odaklanmış Biliyer Ultrasonografi

www.ALiEM.com ‘un arşivinden sizler için seçtik. Hedefler: Safra kesesi taşlarını, kolesistit belirtilerini, ana safra kanalı genişlemesini değerlendirmek. Prob (Transduser): Düşük frekanslı konveks prob. Pencereler: 3 pencere, herhangi bir sıra belirlenebilir. İlkinde başarılı olamazsanız alternatif pencereleri deneyin. İnterkostal: Anatomik işaretler – Ksifoid çıkıntı hizasında sağ midklaviküler çizgi. Başlangıç prob yönelimi * –  prob işareti hastanın sağına doğru olacak şekilde transvers Subkostal: Anatomik işaretler – Kostal …

Okumaya devam et »

Temel Ultrasonografi – Giriş

I – Ultrasonografiye Giriş I- Ultrason Fiziği Ultrasonda transdüserden (prob) dokulara iletilen yüksek titreşimli ses dalgaları kullanılır. İnsan kulağının duyamadığı bu ses dalgaları genellikle 2-15 MHz (1 Hertz = 1 titreşim/sn, MHz = 1 milyon hertz) aralığındadır. Ultrason ile görüntü oluşumu probda bulunan piezo-elektrik kristalleri ile olmaktadır. Bu kristallerin amacı elektrik akımını, mekanik basınç dalgalarına dönüştürmektir (piezo-elektrik olay: bu durum …

Okumaya devam et »

Karbek Akarca: RUSH protokolü dersi videoları

Ultrason kurslarının vazgeçilmezi Uzm. Dr. Funda Karbek Akarca’nın ağırlıklı olarak RUSH protokolünü anlattığı “Kritik Hastada USG kullanımı” sunusunu 3 bölüm halinde izleyebilirsiniz. İyi seyirler          Bölüm 1 *Kritik hasta tanımı *Şok hastasında USG’nin yeri ve kullanımı *Protokollere genel bakış *RUSH protokolünün uygulama basamakları Bölüm 2 Step 1 “pompa” *Perikardiyal effüzyon *Sol ventrikülün değerlendirilmesi *Ejeksiyon fraksiyonu nasıl hesaplanır? …

Okumaya devam et »

Pin It on Pinterest