EKGLITFL EKG Kütüphanesi

Miyokardit

Özet

 • İskemi olmaksızın miyokardiyal inflamasyondur.
 • Sıklıkla perikardit ile birliktedir, miyoperikardit adını alır.
 • Sıklıkla ciddi uzun dönem komplikasyonları olmayan benign bir hastalıktır.
 • Akut seyirde aritmilere, kalp yetmezliğine, kardiyojenik şoka ve ölüme neden olabilmektedir.
 • Gecikmiş dilate kardiyomiyopati ile sonuçlanabilmektedir.

Miyokardit nedenleri

 • Viral – koksaki B virüs, HIV, influenza A, HSV, adenovirus
 • Bakteri – mikoplazma, riketsiya, leptospira
 • İmmün ilişkili – sarkoidoz, skleroderma, SLE, Kawasaki hastalığı
 • İlaçlar/toksinler – klozapin, amfetaminler

Miyokarditte EKG

EKG değişiklikleri değişken olup şunları kapsar:

 • Sinüs taşikardisi.
 • QRS/QT uzaması.
 • Diffüz T dalga inversiyonu.
 • Ventriküler aritmiler.
 • AV iletim kusurları.
 • Bitişiğindeki perikardın inflamasyonu ile, perikarditin EKG değişiklikleri de görülebilmektedir (= miyoperikardit).

Önemli. Miyokarditte görülen en yaygın anormallik non-spesifik ST segment ve T dalga değişiklikleri ile birlikte sinüs taşikardisidir.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
 • Non spesifik ST segment değişiklikleri ile birlikte sinüs taşikardisi.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Miyoperikardit:

 • Viral miyokarditli bir çocukta yaygın konkav ST elevasyonu (perikarditik değişiklikler).

Yazar Katkıları

Metin: John Larkin

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu


Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Surawicz B, Knilans TK. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice. 6th Edition. Saunders Elsevier 2008.
 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Brady WJ, Truwit JD. Critical Decisions in Emergency & Acute Care Electrocardiography. Wiley Blackwell 2009.
 • Cameron P, Jelinek G, Kelly AM, Murray L, Brown A. Textbook of Adult Emergency Medicine. 3rd Edition. Churchill Livingston Elsevier 2009.

LITFL


Bu yazıya atıf yapmak için: Melis Efeoğlu. (26 Şubat 2014). Miyokardit. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/miyokardit/. Erişim Tarihi: 14 Ağustos 2020.

Daha Fazla Göster

Melis Efeoğlu

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi'nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Kapalı