İnfüzyonlarİlaçlar

PANTOPRAZOL İnfüzyonu

Kullanıma hazır çözelti 10 mL %0,9 sodyum klorür çözeltisinin kuru toz içeren flakona enjeksiyonu ile hazırlanır. Bu çözelti doğrudan uygulanabilir veya 100 mL %0,9 sodyum klorür enjeksiyonu veya %5 glukoz enjeksiyonu ile karıştırıldıktan sonra da uygulanabilir. Cam veya plastik kaplar dilüsyon için kullanılabilir. PANTO®, burada belirtilen çözeltiler dışındaki çözeltiler ile karıştırılmamalıdır.

Damar içine uygulama 2-15 dakikada yapılmalıdır.

İntravenöz kullanım oral yolla uygulama mümkün olmadığı durumda önerilir. İntravenöz kullanımda 7 güne kadar veriler mevcuttur. Bu nedenle, oral tedavinin uygulanabileceği durumda, PANTO® i.v. uygulaması kesilmeli ve onun yerine oral 40 mg pantoprazol başlanmalıdır​1,2​.

(Hazırlandıktan sonra 12 saat içerisinde çözelti kullanılmalıdır. Mikrobiyolojik bakış açısından, ürün hemen uygulanmalıdır. Eğer hemen uygulanmayacaksa, saklama zamanı ve koşulları kullanıcının sorumluluğundadır ve 25°C sıcaklık altında 12 saatten fazla bekletilmemelidir. Flakon içeriği sadece tek kullanımlıktır. Flakon içerisinde kalan ürün veya görsel olarak değişime uğramış (bulanıklık ve çökelti gözlenirse) ürün imha edilmelidir.)

Akut kanamalı gastrik veya duodenal ülserli hastalarda, hemostazın kısa süreli idamesinde ve tekrar kanamanın önlemesi gibi durumlarda infüzyon hızı değişmektedir. Ayrıca bakınız KÜB/KT​1​.

Genel dilüsyon solüsyonları; %0,9 NS, %5 Dekstroz, LR

[İlaç miktarı] [İnfüzyon hacmi] [İnfüzyon hızı];

[40 mg] [100 ml] [15 dakika] (Toplam hacim = 100ml)
[80 mg] [80 ml] [15 dakika] (Toplam hacim = 100ml)

Sürekli infüzyon için; (8 mg/saat)
[80 mg] [80 ml] [10 ml/saat] (Toplam hacim = 100ml)

Bazı durumlarda minimum solüsyonla dilüsyon ve hızlı uygulama gerekebilir.

Minimum seyreltme: Seyreltilmiş flakon (4 mg/ml) en az 2 dakika boyunca uygulanabilir.

NOT: IV line/hattını D5W, NS veya LR ile uygulamadan önce ve sonra yıkayın/flaşlayınız​2–5​.

 1. 1.
  PANTO® 40 mg IV enjeksiyonluk liyofilize toz içeren flakon . TİTCK KÜB/KT. Published September 9, 2020. Accessed September 9, 2020. https://titck.gov.tr/storage/kubKtAttachments/6VrJVoZWy11S2h.pdf
 2. 2.
  Gahart BL, Nazareno AR, Gahart BL. Gahart’s 2021 Intravenous Medications: A Handbook for Nurses and Health Professionals. Elsevier Health Sciences. 37th Ed. Elsevier; 2020. 33rd ed. Elsevier; 2020.
 3. 3.
  Pantoprazole. globalrph. Published September 9, 2020. Accessed September 9, 2020. https://globalrph.com/dilution/pantoprazole/
 4. 4.
 5. 5.


Bu yazıya atıf yapmak için: Yunus Emre Ayhan. (15 Eylül 2020). PANTOPRAZOL İnfüzyonu. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/pantoprazol-infuzyonu/. Erişim Tarihi: 29 Eylül 2020.

Daha Fazla Göster

Yunus Emre Ayhan

2014 yılı İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunudur. Mezuniyetten sonra ikinci eczacılık, özel hastanede hastane eczacılığı görevlerinde bulunmuştur. 2019 yılında yine aynı üniversiteden Farmasötik Botanik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 2017 yılında Türkiye'de ilk defa yapılan Eczacılıkta Uzmanlik Sınavı'nı (EUS) kazanarak 2018 yılında Marmara Üniversitesi Klinik Eczacılık Abd'ye araştırma görevlisi olarak atanmış olup Marmara Ünlversitesi Pendik EAH'de klinik ortam eğitimlerini ve çesitli bilimsel çalışmaları sürdürmektedir. Bir klinik eczacı olarak ilaçlarla ilgili olası hataları en aza indirmek, akılcı ilaç kullanımını yerleşik hale getirmek, hastalara, yakınlarına ve tüm sağlık çalışanlarına ilaç konusunda en doğru ve guncel bilgiler ışığında yardimcı olabilmek gayretindedir.

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest