Beyin CerrahisiNöroloji

Post-Dural Ponksiyon Başağrısı (PDPH)

Nöroaksiyel anestezinin görece sık bir komplikasyonudur. Nöroaksiyel anestezi, miyelografi veya LP sonrası dura ponksiyonuyla görülür.

Post-Dural Ponksiyon baş ağrısı nedenleri:

Nedeniyle ilgili iki olası açıklama mevcuttur:

  1. BOS kaybına bağlı olarak ağrıya duyarlı intrakraniyal yapıların desteğini kaybedip sarkma göstermesiyle bu yapıların traksiyona uğraması
  2. BOS kaybına bağlı intrakraniyal basınçtaki azalmaya bağlı ağrılı intraserebral vazodilatasyon

Ağrının karakteristiği:

Ayakta durmakla ve oturmakta artan, uzanmakla azalan frontal/oksipital başağrısı.

İlişkili semptomlar:

Bulantı, kusma, ense sertliği, baş dönmesi, tinnitus, duyma kaybı, diplopi, kortikal körlük, kraniyal sinir palsileri ve nöbetler.

Vakaların %90’ından fazlasında, semptomlar ilk 3 günde, %66’sında ise ilk 48 saatte başlar.

Vakaların %72’sinde ilk 7 günde spontan gerileme görülürken, kimi vakalarda semptomlarda gerilemenin başlaması 6 ayı bulabilir.

Her zaman benign bir komplikasyon değildir; subdural hematom ve nöbetler bildirilmiştir.

Bazı hastalarda ağrı jeneralize olabilir, kimilerinde ise interskapular alana yayılım gösterebilir.

İntrakraniyal basıncı artıran herhangi bir hareket (öksürme, hapşırma, oküler kompresyon gibi) semptomları artırabilir.

Fizik Muayene:

Gutsche işareti: Oturan hastada sert/keskin bir abdominal basınç uygulanmasıyla semptomlarda geçici azalma.

Kimi hastalarda ense sertliği tespit edilebilir.

AS’e bu hikayeyle bir hasta başvurduğunda, ilk tanı PDPH olmamalıdır. Menenjit, santral venöz sinüs trombozu, spinal hematom, kortikal/spinal ven trombozu, intrakraniyal subdural hematom, benign intrakraniyal HT, migren ve kafein çekilme başağrısı da düşünülmelidir.

Literatürde insidansı %5-30 arasında rapor edilmiştir.

Obstetrik hastalarda daha büyük iğne kullanımına bağlı daha sık tespit edilmiştir.

AS’te LP sonrası sıklık ise %5-10 olarak bulunmuştur.

TEDAVİ:

Medikal tedavi esastır. İV sıvılar, kafein, İV emetikler ve İV opiatlar kulanılabilir.

KAFEİN:

%70-80 etkili bulunmuştur.

1000cc SF içinde 500mg; 1 saate İV infüzyon.

Pre-eklampsi gibi vazokonstrüksiyon riski olan hastalarda kaçınılmalıdır.

Bildirilmiş yan etkiler:Nöbetler ve AF.

Kafeinin adenozin reseptörlerini inhibe ettiği ve vazokontrüktör gibi davrandığı düşünülmektedir.

KOSİNTROPİN: 

ACTH analoğudur. BOS üretimini ve MSS’de beta-endorfin’i artırarak etki ettiği düşünülmektedir.

Doz: 0,25-0,75 mg İV.

Yan etkiler: Duygudurum seviyesinde artış ve antiinflamatuar etkiler.

EPİDURAL KAN YAMASI:

BOS basıncını arttırmak, fibrin ve platellet formasyonunu stimüle etmek için uygulanır. Esas tedavidir.

Başarı oranları ilk uygulamada %90, ikincisinde ise %96 olarak tespit edilmiştir.

Literatürdeki diğer bazı tedaviler:

– Aminofilin 1-1,5mg/kg İV tek başına veya 0,1mg/kg Deksametazon İV ile kombine kullanım

Kombine kullanımın, semptomlarda daha fazla azalma sağladığı tespit edilmiştir.

Klinik pratikte, geçen gün acil servisimize başvuran 4 gün önce spinal anestezi ile sezeryan ile doğum yapmış, 28 yaşındaki bir kadın hastada 1000cc SF + 1 amp aminofilin (240mg) iv infüzyon (0,5mg/dk) ile semptomlarda düzelme sağlanmış, hasta parasetamol 500mg + kafein 30mg + kodein fosfat 10mg çeren bir preparat 3×1 PO reçete edilerek, aynı zamanda yatak istirahati ve bol sıvı alımı (kola ve kahve gibi) tavsiye edilerek taburcu edilmiştir (Not: Bu süreçte laktasyon konusunda da öneriler ihmal edilmemelidir).


Kaynaklar:

1-ACEP News – Focus On: Post dural Puncture Headache, 2007 http://www.acep.org/Clinical—Practice-Management/Focus-On–Post-Dural-Puncture-Headache/

2-Sadeghi SE, Rahimian MN, Razmi R, Abdollahfard GH. Effect of intravenous single dose of aminophylline on prevention of post-dural puncture headache in patients who underwent spinal anesthesia. J Gorgan Uni Med Sci. 2010;12:24–8.

3-Khosrou Naghibi, Marzieh Hamidi. Prophylactic administration of aminophylline plus dexamethasone reduces post-dural puncture headache better than using either drug alone in patients undergoing lower extremity surgery. Adv Biomed Res. 2014; 3: 5.

4- Miller’s Anesthesia, 8th Ed, 2014


Bu yazıya atıf yapmak için: Yasin Yıldız. (16 Mart 2015). Post-Dural Ponksiyon Başağrısı (PDPH). İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/post-dural-ponksiyon-basagrisi-pdph/. Erişim Tarihi: 31 Ekim 2020.

Daha Fazla Göster

Yasin Yıldız

Eskişehirli, 2012'den beri acil tıp asistanı. Acil Tıp'ın paylaştıkça güzelleşeceğine olan inancından ötürü FOAMed destekçisi. Alaylı acil tıpçılara karşı, okullulara ise hayran :)

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest