ERC 2015 KılavuzuKardiyolojiKılavuzlarResüsitasyonTYD ve İKYD (BLS, ACLS)Yoğun Bakım

Resüsitasyon eğitimi ve pratiği – ERC 2015 Resüsitasyon Kılavuzu

1

[starbox id=”21″ theme=”drop-down”]
[starbox id=”33″ theme=”drop-down”]
[starbox id=”32″ theme=”drop-down”]

2015 ERC KPR kılavuzunda çok sayıda başlıkta KPR önerileri yer almakta. Şüphesiz ki bunlar, uygulayıcılara doğru şekilde öğretildiği zaman amacına ulaşabilecek önerilerdir. Kılavuzda yaşam zinciri, yaşam formülü olarak genişletilmiş, sıradan kişilerin ve sağlık çalışanlarının etkili eğitiminin önemi vurgulanmıştır.

Bu bölüm, ERC 2015 kılavuzunun 10. kısmında yer alan eğitim ve pratik uygulama konusunda yeni önerileri özetlemektedir. Orijinal metne BURADAN ulaşabilirsiniz.

2010 ERC Kılavuzu’na göre değişikliklerin özeti:

Eğitim:

 • Yüksek doğrulukta eğitim modelleri, daha büyük fiziksel gerçeklik sunmakta ve öğreniciler tarafından tercih edilmektedir. Ancak bu durum maliyeti arttırmaktadır. Bu maliyeti karşılayabilecek merkezler için yüksek doğruluğa sahip, gerçekçi eğitim modelleri önerilmektedir. Düşük gerçeklikteki modellerin kullanımı da halen önerilmektedir.
 • Direktif veren KPR geri bildirim cihazları; bası hızı, derinliği, gevşeme ve el pozisyonunu geliştirmek için kullanışlıdır.
 • Tekrar eğitimlerinin aralıkları, katılımcıların (normal kişiler veya sağlık çalışanları) karakteristiklerine göre değişmektedir. Yıllık eğitimlerin yeterince sık olmadığı ve sık “düşük doz” tekrar eğitimlerin yararlı olabileceği belirtilmiştir.
 • Teknik olmayan becerilerin eğitimi (iletişim becerileri, takım liderliği ve takım üyesi rolleri gibi), teknik beceri eğitimine yardımcı olmak amacıyla esastır. Bu tür eğitimler, yaşam desteği kurslarına dahil edilmelidir.
 • Ambulans servisi operatörleri, normal kişileri nasıl KPR uygulayacaklarına kılavuzluk etmesi anlamında önemli role sahiptir. Bu görev, stresli bir ortamda açık ve etkili talimat verebilmek için, özellikli bir eğitim gerektirmektedir.

Pratik uygulama:

 • Veri tabanlı performans-odaklanmış bilgi alma uygulamalarının, resüsitasyon ekibinin performansını geliştirdiği gösterilmiştir. Kardiyak arrest hastalarının yönetiminde kullanımları şiddetle önerilmektedir.
 • Kardiyak arrest merkezlerini içeren bölgesel sistemler cesaretlendirilmiştir. Bu durumun hastane dışı kardiyak arrest kurbanlarında, artmış sağ kalım ve gelişmiş nörolojik sonuçlarla ilişkili olduğu belirtilmiştir.
 • Yenilikçi teknolojilerin ve sosyal medyanın kullanımının, hızlı yanıt vericilerin hastane dışı kardiyak arrest kurbanlarına erişiminde faydalı olduğu belirtilmiştir.

ERC 2015

Resüsitasyon eğitimi ve pratiği

Devam eden bölümde, kılavuzun ilgili kısmındaki başlıklardan bahsedilecektir:

Temel seviye eğitimi:

Kimi eğitmeli?

Temel yaşam desteği (TYD) resüsitasyonun köşe taşıdır ve tanıklarca yapılan KPR, hastane dışı arrestlerin kurtarılması için kritik öneme sahiptir. Göğüs basıları ve erken defibrilasyon, hastane dışı kardiyak arrest sağ kalımı için ana etkendir ve sıradan kişilerin eğitiminin, sağ kalımı 30gün-1 yıl arttırdığı yönünde kanıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle, resüsitasyondaki temel eğitim hedefi, sıradan kişilerin KPR eğitimidir.

Sıradan kişilerin TYD için eğitiminin, gerçek bir ortamda TYD’ni üstlenmek için istekli kişi sayısını arttırdığına yönelik kanıtlar bulunmaktadır.

“Sıradan kişiler” terimi, herhangi bir resmi sağlık bakımı eğitim almaksızın, KPR uygulaması beklenen kişileri ifade eder.

Eğitime erişimdeki artışa rağmen, bazı kişilerin KPR uygulamadaki isteksizlikleri devam etmektedir. Bu durumun nedenleri arasında enfeksiyon korkusu, yanlış yapma korkusu ve yasal açıdan korkma olarak tanımlanmıştır.

Yüksek riskli hastaların ailelerinin eğitimi önerilmiştir.

Çocukların ve genç erişkinlerin TYD konusunda eğitimi tartışmalıdır ve daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır ancak 12 yaş üstü tüm okul çocuklarının TYD konusunda eğitimi önerilmektedir ve bu durum artmış resüsitasyon oranları ile ilişkili bulunmuştur.

Acil sağlık sistemi yanıtlayıcılarının, agonal solunumun önemi ve tanınması konusunda eğitimi önerilmektedir.

Nasıl eğitmeli?

TYD/OED eğitim müfredatı, hedef kitleye uyarlanmalı ve olabildiğince basitleştirilmelidir.

KPR uygulayacak kişilerin güncel kılavuzlar hakkında bilgiye sahip olması gereklidir.

TYD ve OED Müfredatı:

Sıradan kişilere KPR’nin yanında OED kullanımı da öğretilmelidir.

Eğitim sırasında şu temel ögeler bulunmalıdır:
 • KPR başlatmak için isteksizlik, kişisel ve çevresel risklerin anlaşılması
 • Bilinçsiz, gasping yapan veya agonal solunumu olan yanıtsız kişinin tanınması, yanıtsızlığın değerlendirilmesi, hava yolunun açılması ve kardiyak arrestin doğrulanması için solunumun değerlendirilmesi.
 • İyi kalitede göğüs basıları (hız, derinlik, tam gevşemenin sağlanması ve basısız zamanı en aza indirme) ve kurtarıcı soluk (ventilasyon zamanı ve hacmi).
 • KPR eğitimi sırasında becerilerin gelişimi için geri bildirim/yönlendirmeler (KPR ekibi ve/veya cihazlar)
Standart KPR – Sadece göğüs basısı KPR eğitimi karşılaştırması:

Standart KPR ile sadece göğüs basılı KPR karşılaştırması TYD bölümünde tartışılmıştır. TYD bölümüne BURADAN ulaşabilirsiniz.

Tüm vatandaşların KPR eğitimi için önerilen basit yaklaşım şu şekildedir:
 • Tüm vatandaşlar, en az gereksinim ile nasıl göğüs basısı yapacakları konusunda eğitilmelidir.
 • İdeal olan tüm KPR becerilerinin (30:2 oranda bası ve ventilasyon) öğretilmesidir.
 • Eğitimde zaman kısıtlılığı söz konusuysa (acil yanı sisteminden tanık kişiye, kitlesel olaylar, halk kampanyaları, internet tabanlı viral videolar gibi) sadece göğüs basısı KPR’ye odaklanılmalıdır.
 • Sağlık bakımında görevli sıradan kişiler (ilk yardım çalışanları, cankurtaranlar, taşıyıcılar) standart KPR konusunda eğitim almalıdır.
 • Pediatrik resüsitasyonda, kurtarıcılardan öğrenmiş oldukları erişkin KPR becerilerini uygulaması istenmelidir, çünkü bu durum hiç bir şey yapmamaktan iyidir. Çocuklarla ilgilenen kişiler (aileler, öğretmenler, okul hemşireleri, cankurtanalar gibi) pediatrik resüsitasyonu öğrenmek istediklerinde, erişkin TYD’yi yardım aramadan önce 5 soluk verme ve ardından 1 dakikalık KPR uygulama şeklinde modifiye edebilecekleri öğretilmelidir.
TYD ve OED eğitim metodları:

Geleneksel olarak , bir eğitmen öncülüğündeki kurslar, en sık kullanılan yöntem olmayı sürdürmektedir.

Geleneksel eğitmenli kurslar ile karşılaştırıldığında, kendi kendine eğitim (video, DVD, bilgisayar destekli geri bildirim gibi) etkili alternatif yöntemlerler olabilir.

Kurtarıcıların, OED’yi herhangi bir resmi eğitim olmaksızın kullanabildikleri bilinmektedir. Yakında bir OAD olması, kullanımlarını garanti etmemektedir. Eğitimlerin yaygınlaşmasını avantajı, OED’lerin bilinirliğinin ve kullanımlarının artmasıdır.

Eğitmen eşliğindeki TYD ve OED eğitim kurslarının süresi ve sıklığı:

Eğitimlerin optimal süresi tanımlanmamıştır ve katılımcıların özelliklerine göre (sıradan kişiler, sağlık çalışanları veya önceden eğitilmişler gibi) değişiklik göstermektedir. Çalışmalar, ilk eğitimin ardından KPR becerilerinin 3-6 ay içerisinde gerilediğini göstermiştir. OED becerileri, TYD becerilerine kıyasla daha uzun süre korunmaktadır. TYD kursiyerlerinin her 12-24 ayda bir tekrar eğitimi önerilmektedir.

KPR yönlendirme/geri bildirim cihazlarının eğitimde kullanımı:

Cihazlar yönlendirmede bulunabilir (bası oranı için metronom gibi), geri bildirim yapabilir (bası derinliği göstergesi gibi). Bu cihazların kullanımı KPR becerilerinin gelişimini sağlayabilir.

İleri seviye eğitim:

Esasen sağlık çalışanlarına yöneliktir.

İleri seviye kurslarında öğrenim için simülasyonun temelleri:

Simülasyon eğitimi, resüsitasyon eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır.

16636 katılımcının olduğu 182 çalışmanın incelendiği bir sistematik gözden geçirme ve meta-analizde, simülasyon tabanlı eğitimin bilgi düzeyinde ve beceri performansında gelişmeler sağladığı gösterilmiştir.

Simülasyon eğitimi, ilk yanıtlayıcı, ekip üyesi ve ekip lideri olarak çeşitli rollerde uygulanabilir.

Yüksek gerçeklikteki eğitim modelleri fiziksel ve vital bulguları gösterebilir, bir bilgisayar arayüzü ile girişimlere fizyolojik yanıtlar verebilir ve üzerlerinde çeşitli prosedürler gerçekleştirilebilir (entübasyon, intavenöz veya intraosseöz vasküler girişim gibi). Yüksek gerçeklikteki modellerin tek dezavantajı pahalı olmalarıdır.

Ekip liderliğini içeren teknik olmayan becerilerin eğitimi ve KRP sonuçlarını geliştirmek için ekip eğitimi:

Ekip eğitim programlarının, pediatrik kardiyak arrestlerde ve cerrahi hastalarında sağ kalımı arttırdığı gösterilmiştir.

Eğitim Aralıkları ve Yeterliliğin Değerlendirilmesi

ALS kursları sonrası bilginin akılda tutulması konusunda az sayıda kanıt bulunmaktadır. Klinik deneyimi fazla olanlarda, bilgi düzeyinin ve becerilerin uzun süreli kalıcılığının daha fazla olduğuna inanılmaktadır. ALS kurslarındaki yazılı testler, pratik beceri performansını yansıtmaz ve klinik beceri performansını temsil etmez. Eğitimin sonundaki değerlendirme daha sonraki performans açısından faydalı bulunmaktadır.

Düşük dozlu yerinde eğitimler şeklinde yapılan aralıklı manken tabanlı tazeleme eğitimlerinin maliyet tasarrufu sağladığı, toplam zamanı azalttığı ve öğreniciler tarafından tercih edildiğini gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Tazeleme eğitimleri için gerekli optimal sıklık net değildir.

Bir yeni doğan resüsitasyon eğitim programından 9 ay sonra gerçekleştirilen bir simülasyon eğitimi 15 ayda daha iyi girişimsel beceri ve takım davranışı ortaya çıkarmıştır.

Kontrol Listelerinin Geri bildirim Araçlarının ve Yerinde Eğitimin Kullanımı

Kontrol listeleri gibi kuramsal yardımcılar kılavuzlara bağlılığı kuvvetlendirebilir. Tabi bu listeler, KPR’ye başlamada gecikmeye sebep olmamalı ve simülasyon ve gerçek kardiyak arrest sırasında doğru kontrol listeleri kullanılmalıdır. Örn. İleri travma yaşam desteği (ATLS) kontrol listesi kılavuza bağlılığı güçlendirir.

Bası oranı, derinliği, gevşeme ve el posizyonu konularında direktif veren geri bildirim cihazlarının, kurs sonunda beceri seviyesini geliştirdiği düşünülmektedir. Bunların yokluğunda işitsel kılavuzluk (müzik veya metronom) kompresyon oranlarını geliştirebilir. Ancak işitsel kılavuzluğun  uygulayıcının orana odaklanması nedeniyle bası derinliğini azaltabileceği konusunda kanıtlar bulunmatadır. Yerinde eğitimler, tüm ekibin eğitimi konusunda seçenekler sunabilir ve organizasyon seviyesi ve iş akışı konusunda öngörü sağlayabilir. Dahası yerinde eğitim, tüm ekibi eğitmekten daha kolaydır.

Kardiyak Arrest Simülasyonu Sonrası Görüş Alışverişi

Simülasyon sonrası görüş alışverişi öğrenme sürecinin temel parçasıdır. İdeal format henüz belirlenmemiştir. Bu konu hakkında video kliplerin kullanımını karşılaştıran çalışmalar da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

Uygulama ve Değişim Yönetimi

“Yerel Uygulamalar”la sonuçlanan bir yaşam formülüdür. Medikal bilim ve eğitimsel etkinliğin kombinasyonu, uygulama eksikliği varlığında, hayatta kalımı geliştirmeye yeterli değildir. Sıklıkla bu uygulama yerel kültür içerisine yeni vizyonlar eklemek için bazı değişim yönetimini gerektirmektedir. Bu uygulamaların en birincil örneği, okul müfredatı içerisinde KPReğitimine yer veren ülkelerdir. Değişim aşağıdan başlanmalıdır ama sürekliliği yukarıya kadar çıkmasına bağlıdır.

Bu bölüm 2010 ERC kılavuzunda bulunmamaktadır ve hayatta kalımın gelişimindeki önemini vurgulamak için eklenmiştir.

Kılavuzların Etki Gücü

Her ülkede uygulamalar geniş olarak uluslararası uzlaşı sağlanmış kardiyak resusitasyon kılavuzlarına dayanır. Ulusal eğitim stratejileri kanıta dayalı çözümlere bağlıdır. En önemli soru, bu kılavuzların anlamlı olup olmadığı ve sonuçları geliştirip geliştirmediğidir.

Kardiyak Arrest Merkezleri

Son birkaç yıl içinde inme, mayor travma ve myokard enfarktüsü gibi durumların yönetimi için yeni bölgesel sağlık sistemleri oluşturulmuştur. Bu durum esasen kısıtlı kaynakların merkezileştirilmesidir. Hastane dışı kardiyak arrest hastasının bir özelleşmiş kardiyak arrest merkezine transferinin, iyi nörolojik sonlanımla ilişkili olduğı yönünde yeni kanıtlar bulunmaktadır ancak daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. Koroner kateter laboratuarı personeli için senaryoya dayalı simülasyon eğitimleri ve tekrar eğitimleri düzenli pratikler ve cihaz yerleştirme konusunda bir takım yaklaşımı için eğitimler gerekmektedir. Mekanik göğüs bası cihazlarının klinik pratik içerisine yerleştirilmesi öğrenimde önemli bir eğri oluşturuyor. Koroner kateter laboratuarındaki uzamış resusitasyon eforu sırasında yapısal resusitasyon yaklaşımı uygulamaları ekip çalışmasında gelişmelerle sonuçlanmaktadır.

Teknolojini ve Sosyal Medyanın Kullanımı

Akıllı telafonların ve tabletlerin sayısının sıklığı, uygulamalar konusunda sosyal medya ve çeşitli uygulamalar sayesinde çeşitli yaklaşımlara önayak olmaktadır. Bu konuda çeşitli kategoriler bulunmaktadır:

 1. Bilginin basitçe paylaşımı – resusiitasyon algoritmalarını gösteren uygulamalar.
 2. Bilginin interaaktif paylaşımı – kullanıcının konumuna göre en yakın OED’yi gösteren uygulamalar.
 3. Eğitimin interaktif paylaşımı. (Örn. Lifesaver uygulaması) [www.life-saver.org.uk]
 4. Yaşam destek kursları için harmanlanmış öğrenim paketleri – e-öğrenim programları
 1. Geribildirim cihazları – kompresyon derinliğini, hızını, gerçek zamanını gösteren.
 2. Tanıklar için bilgilendirme ve şemaların aktivasyonu – eğer katılımcılar bir ortamda TYD’yi uygulamaya gönüllüyse, acil servis yanıt sistemlerine kıyasla bu sistemlerin kullanımı daha hızlı olabilir.
 3. Biginin daha geniş bir kitleye duyurulması için sosyal medyanın kullanımı.

Teknoloji ve sosyal medya, uygulama ve değişim yönetimi için kuvvetli vektörlerdir.

Resüsüitasyon Sistemlerinin Performansının Değerlendirilmesi

Sistemler, kardiyak arrest sonuçlarını geliştirmek için evrim geçirirken, bu değişimin etkilerinin incelenmesine ihtiyaç vardır.

Klinik Şartlarda Resüsitasyon Sonrası Geri Bildirim

Bir hastane içi kardiyak arrest ekibinin performansları ile ilgili, aktif kardiyak arrest sırasındaki geri bildirim, sonuçlarda gelişmeye yol açabilir. Ancak bilgilendirme konusunda ideal yaklaşım henüz birlenmmemiştir.

Erişkinler için Tıbbi Acil Ekipleri

Kardiyak arrest için yaşam zincirinde, ilk halka hastanın kötüleşmesinin erkenden tanınması ve kardiyak arrestin önlenmesidir. Bu yaklaşımda Tıbbi Acil Ekiplerinin kullanımı önerilmektedir ve kullanımları kardiyak/respiratuar arrest sıklığında azalma ve hayatta kalma oranlarında artışla ilişkili bulunmuştur.

Bu sistemde yer alması önerilenler:

 1. Hasta kötüleşme bulguları konusunda personel eğitimi
 2. Hastanın yaşamsal bulgularının yeterli ve düzenli monitörizasyonu
 3. Hasta kötüleşmesinin erken tanınması için personelin yönlendirilmesinde açık ve net kılavuzluk.
 4. Yardım aranmasında açık ve tek bir sistem
 5. Yardım aranmasına klinik bir yanıt.

Kısıtlı Kaynak Şartlarında Eğitim

Bu şartlarda TYD ve İYD eğitimi konusunda çeşitli teknikler vardır. Simülasyon, çoklu-ortam öğrenimi, kendi kendine eğitim, kendi kendine bilgisayar tabanlı eğitim gibi.

ERC Resüsitsyon Kurs Programı

Bu bölümde ve 294.sayfada ERC kurs programlarından bahsedildiği için çeviri ve özette yer verilmemiştir.

İleri Yaşam Desteği Kursu

Yetişkinler için İYD(ileri Yaşam desteği) kursu, neonatal ve çocuklar için Avrupa Pediatrik İleri Yaşam Desteği (EPALS) kursu, yenidoğan için Neonatal yaşam desteği (NLS) kursları tecrübe ve bilgiyi baz alarak yapılmıştır. Bu 2 günlük kurslar güvenli defibrilasyon, EKG yorumlama, havayolu yönetimi, damar yolu açma, arrest öncesi ritmleri tanıma, yaralanma ve kardiyak arrest temel sağlar. Resüsitasyon sonrası bakıma resüsitasyon ve yaşlı bakımı ile ilgili etik yönleri de dahildir. Bu kurslar kritik hasta ve kardiyak arreste bakımı ilk saatleri kapsayacak şekilde bakımı sağlar. Bu kurslar gelişmiş yoğun bakım ve kardiyoloji eğitimi için değildir.

Fakülte Toplantısı

Fakülte toplantısı genellikle kurs direktörü tarafından her ders günün başında ve sonunda gerçekleşir. Toplantı sonunda eğitmen her adayın performansını ve ilerlemeyi değerlendirir. Ayrıca eğitmen adaylarının performansı da değerlendirilir.

Değerlendirme ve Geri Bildirim

Kurs boyunca her aday teker teker değerlendirilir. Adayların performansları ve tutumları günlük fakülte toplantılarında ele alınır. **** standart ERC geribildirim biçimidir. ** adayın konuşmak istediği konuyla başlar ve tartışmayla devam eder. Adayların performansı sürekli değerlendirilir. Adayların önceden belirlenmiş kriterler ile performansı değerlendirilmelidir; özetliyici testler sertifika için gerekli değildir. Kardiyak Arrest Simülasyon Test’i adayları kardiyak arrest lideri olma dahil bilgi ve becerilerini uygulamalı değerlendirir.

Mentorluk

Mentorluk tüm ERC derslerin önemli bir parçasıdır ve bir adaya rol modeli olmasını sağlar. Grup ya da 1: 1 mentorluk düzenli olarak ERC kurslar sırasında olur.

Spesifik ERC Kursları

TYD (Temel Yaşam Desteği) / OED(otomatik eksternal defibrilasyon) kursları ilk yardım çalışanları ve cankurtaranlar dahil olmak üzere tüm vatandaşlara öğretilmelidir. TYD ve OED kurslarının amacı kardiyak arresti tanımak, uygun kompresyon yapmak, olay yerine uygun yardım çağırmak ve güvenli OED kullanımını içerir.

Acil Yaşam Desteği (AYD) kursu

AYD kursu erişkin kardiyak arreste nadiren de olsa karşılaşabilecek olan tüm sağlık çalışanlarına çoğuna öğretilir. Uygulamalı AYD kursu resüsitasyon ekibi gelene kadar başarılı resüsitasyona yol açmalıdır. Yapılan bir kohort çalışmasında AYD kursunun uygulanmasından sonra kardiyak arrest ve gerçek arrest sayısı azalırken pre-arrest sayıları ve hayatta kalma şansları artmıştır.

İleri Yaşam Desteği (İYD) Kursu

İYD için hedef kitle resüsitasyon ekip liderleri ve üyeleri olabilecek doktorlar, hemşireler teknisyenlerdir. TYD ve İYD kurslarının formatı kardiyak arrestin sebeplerini ve pre-arrest problemlerini çözmeye yönelik uygulamalar üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Yednidoğan Yaşam Desteği (YYD) Kursu

Bu profesyonel kurs doğumda olması muhtemel sağlık çalışanlarına vermeyi amaçlamaktadır. YYD havayolu yönetimi, göğüs basısı, umblikal venöz erişimi ve ilaç kullanımını vurgular.

Avrupa Pediatrik Temel Yaşam Desteği Kursu

Bu kurs pediyatrik resüsitasyon ekbininde olmayan doktor ve hemşirelerin bir günlük 5-8 saat süren eğitimde resüsitasyon ekibi gelen kadar yapması gerekenleri anlatır.

Avrupa Pediatrik İleri Yaşam Desteği Kursu

Bu kurs ilk bir saat boyunca kritik hasta veya yaralı çocukları yönetmek için çocuk resüsitasyonuna katılan sağlık çalışanları için tasarlanmıştır. Pediatrik temel yaşam desteği ve yabancı cisim hava yolu obstrüksiyonunun giderilmesi yenileme eğitimi de dahil edilir.

Bu kurs kritik çocuk hastanın zamanında tanınmasına ve sürekli değerlendirmesine büyük önem veriyor. Ekip çalışması ve takım liderliği bu kurs eğitimi içine entegre edilmiştir.

Genel eğitmen kursu (GEK)

GEK, herhangi bir ERC sağlayıcı kurslarından ya da bazı kurslardan çıkan potansiyel eğitmen olarak tavsiye edilen adaylar içindir (örn. Avrupa Travma Kursu). GEK, gelişmekte olan öğretime, yapıcı ve düzeltici geri bildirim ve rehberliğe vurguda bulunur. Orjinal sağlayıcı kursunun çekirdek bilgisi varsayılır.
Bir ERC eğitimcisi, eğitim sürecini ve tartışmaları yönetir ve kritik geri bildirim sağlar. Eğitimci, yetişkin öğrenme teorisini, becerilerin etkili öğretilmesini ve simüle senaryoları, değerlendirme ve etkili geribildirimi, liderlik ve bir dizi interaktif oturum içinden teknik olmayan becerileri kapsayan interaktif oturumlar sunar. Fakülte, bu yetkinliklerin her birini gösterir, bunu takiben adaylar pratik için fırsat bulurlar.
Orjinal sağlayıcı kursundan edinilen kısaltılmış malzeme, simüle öğretim oturumları için kullanılır. GEK,  gelecekteki öğrenme stratejilerini geliştirmek yanında her bir aday için eğitmen rolüne adapte olmasını sağlayacak bir fırsat sunarak yapıcı ve düzeltici geribildirim kavramını vurgular.

Eğitimci Ana Sınıfı(EMC)

ERC eğitimcileri, GEK fakültesinin önemli zorunlu bir bileşenidir. İki günlük eğitimci ana sınıfı, ERC eğitimcisi olmak için eğitimde gösterilebilir bir ilgiyle deneyimli kurs eğitmenleri yetiştirir. NRCler(Ulusal Resüsitasyon Konseyi), Eğitimde ERC Çalışma Grubu tarafından belirli kriterlere göre kısa listeye alınan uygun adaylara teklif götürür (motivasyon, tıp eğitiminde yeterlilik, ERC içindeki birkaç yıl boyunca eğitimli uygulamaya gösterilmiş özel bağlılık dokümantasyonunu kapsar).
EMC eğitimcileri, Eğitimde Çalışma Grubu ve Eğitim ve Öğretim Müdürü tarafından atanan deneyimli eğitmenlerdir. EMC, eğitimciler için teorik çerçeve, değerlendirme ve kalite kontrolü, öğretim metodolojileri, eleştirel değerlendirme, akıl hocası rolü, çoklu profesyonel eğitim stratejileri ve ERC öğretim fakültesinin sürekli gelişimini kapsar. EMCnin biçimi, bir dizi kapalı tartışma serileri,küçük kaçamak grupları ve  problem çözme oturumlarından oluşur. Adaylar EMC boyunca biçimlendirilerek değerlendirilir.

Avrupa Resüsitasyon Akademisi (ERA)

Bir hayat kurtarmak için bir sistemi gereklidir.”

ERA, sağlık sistemi geliştirmelerine odaklanarak kalp krizinden kurtuluşu ve yaşamı iyileştirmeyi amaçlar. Bu da hayatta kalma zinciri ve hayatta kalma formülündeki bireysel bağlantıları bir araya getirerek oluşturulmaktadır. Farklı sağlık sistemleri ve ülkelerden tüm EMS personeli (yöneticiler, idari ve tıbbi direktörler, doktorlar, EMTler ve memurlar) ve yerel konak sağlık kurumları ERA programını (Resüsitasyon Akademisi tarafından kardiyak arrest hastalarının hayatta kalma şansını arttırmak için ABD-Seattle’da türetilen [http://www.resuscitationacademy.com/] on adım tabanlı program) öğrenmesi için davet edilir. ERA, standartlaştırılmış Utstein şablonunda raporlama verilerinin önemini anlayarak lokal kardiyak arrest hayatta kalma oranını tanımlamaya vurgu yapar. Katılımcı EMS sistemleri, bu eylem planlarının uygun ölçümlerle takip edilerek kardiyak arrest sağkalımını geliştirmeye teşvik edilmektedir.

Araştırma ve geliştirme kursunun geleceği

Resüsitasyon için uluslararası kılavuzların üretimi sürekli gelişen bir egzersizdir. Yüksek kaliteli araştırma  bugünün kurallarının kabul edilebilir olup olmadığını düşündürmeyen kanıtlarla yayınlanmaya devam etmektedir.
Buna paralel olarak, eğitim bilimi de gelişmeye devam etmektedir. Bu yönergeleri öğretmek için kullandığımız yöntemlerimiz didaktik teoratik öğretim döneminin ilk günlerinden çağdaş interaktif, hands-on metodlar, teknoloji ve medya kullanan yöntemlere kadar yıllar boyunca önemli ölçüde değişmiştir. Öğretimin en iyi yöntemleri hakkında kaliteli kanıtlar bulmada hala bir yetersizlik bulunmaktadır, bu da öncelikle adayların sayısının anlamlı sonuçlar elde etmek,(örn: sağkalımda artış) istatiksel anlamlılık üretmek için masif olmasının gerekli  olduğundandır. İstatiksel anlamlılık elde edilen zamana kadar, eğitim yöntemlerimizi ve eğitiminin önemini veya bulguların alakasını değerlendirmeye devam esastır. Eğitim süreci hakkında yeni anlayışlar, eğitim üzerinde nöro-bilim etki ve sosyal medyadaki hızlı gelişmeler ve online uygulamalar, eğitime yaklaşımımızın sürekli değiştiği anlamına gelir. Bu bölümde güncel değişikliklere ve yakın gelecekte nelerin değişebileceğine atıfta bulunulmaktadır.

Resütasyonda eğitimsel araştırma önerileri

Bütün eğitimsel müdahaleler güvenilir olarak öğrenim hedeflerine en iyi şekilde ulaşmasını ve kardiyak arrest durumunda hasta sonucunda gelişimi sağlama amaçlı değerlendirilmelidir. Amaç öğrencilere sadece bilgi ve beceri kazandırmak değil, aynı zamanda eğitim seviyelerine bağlı olarak uygun eylemleri yapmayı sürdürmelerini sağlamaktır. Kurallarda değişiklikler,  casemixte değişiklikler ve organizasyonel değişiklikler gibi birkaç diğer parametre hasta sonucunu etkilediğinden hasta sonuç seviyesinde değerlendirme elde etmek zordur. Incelenen sonucun seviyesi eğitim etkinliğinin planlama aşamasında tespit edilmelidir. Bu nitelik daha çok simülasyon tekniği ile manlenler kullanarak elde edilir çünkü klinik ortamda davranışların değerlendirilmesi zordur.  Manken çalışmalarındaki genellenebilirlik sorgulanabilir olduğundan dolayı literatürde çok az üst düzey kanıt bulunmaktadır. Resütasyon eğitimi nispeten yeni bir alandır ve bu nedenle kaliteli araştırma eksiktir. Çalışmaların tasarımı heterojendir ve yanlılık riski vardır, bu nedenle karşılaştırmak zordur. Eğitimdeki gelecek çalışmalara rehberlik etme amaçlı bir araştırma pusulası araştırma zirvesinde oluşturulmuştur.

Gelecekte kursların gelişimi

ERC eğitim stratejisi tek tip eğitmen kursları ve standardize sağlayıcı ders müfredatına dayanmaktadır. Daha harmanlanmış öğrenme yöntemleri kullanılabilir hale geldiğinde bu gelişecektir. CPR eğitiminde her düzeyde esnekliğe ihtiyaç vardır çünkü DVD, internet ve on-line medyanın eğitime yararı olacaktır.

Yeni müfredat bu esnekliğe izin vermelidir. Bir takım temel içerik modülleri her ERC konferansının ‘kalbi’ olacak ve eğitimdeki öğrencilerin yerel ihtiyaçlarına göre destekleme amaçlı (medikal konuların yanı sıra teknik olmayan konularda dahil) ek isteğe bağlı içerikte özelleştirme sağlanacaktır. Bazı kurumların, bazı öğrenciler için çok özel modülleri olacaktır (örn. kalp cerrahisi sonrası kardiyak arrest, obsterik resüsitasyon, ameliyathanede ameliyat sırasındaki resütasyon, gelişmiş yenidoğan yoğun bakım desteği) ve bunlar standart çekirdek içeriğine eklenebilecektir.

Yeni öğretim teknolojisi (ERC sanal öğrenme ortamında e-öğrenme modülleri, IT tabanlı öğrenme web seminerleri) kabul edilecek ve bu gelişme GEK nin yanısıra tüm eğitmen ve kurs yöneticilerinin denetiminde ve rehberliğinde ele alınması gerekecektir. Öğrencilerin artık basılı kitaba ihtiyacı kalmayacak çünkü internetteki video ve online eğitim içeriklerine anında erişim sağlayabilecekler.

Bu önemli ölçüde çok fırsat sağlayacak mesela fotoğraf, beceri ve takım performansı demonstrasyon videoları, nasıl geliştirileceğine dair yönlendirme içeren öz değerlendirme testleri ve bilgiyi derinleştirmek için bağlantılı literatür eklenebilir. Sanal öğrenme ortamı bireyin süregelen öğrenme yörüngesini bilgi, beceri, ve kurs organizatörlerinin, sağlayıcılarının ve hatta eğitmenlerinin tutum ve evrensel performansları açısından gözlemleyecek ve destekleyecektir.

Adaylar ders alanına gelmeden önce okuma ve bilgi tabanlı gerçekleri öğrenme, prosedürler ve eylem stratejileri ile düşünme ve açık uçlu sorular tartışılmalıdır. Yüksek motivasyonlu kursiyerler bilgi düzeyi yüksek bir şekilde kurs merkezine gelecek ve kaliteli bir CPR için ekip iletişimini ve  prosedürleri nasıl uygulaması gerektiğini öğrenecek. Bu sonuçta klinik ortamda kardiyak arrest sonrası hayatta kalma artırmak için sağlayıcıları imkan vermelidir.

Yüksek frekans eğitimi çok kısa olacak ve illa bir eğitmen veya danışman tarafından kişisel koçluk gerekmeyebilir. Öğrenciler eğitim ortamına getirilmelidir böylece günlük aktiviteler sırasında yüksek frekans hedefine ulaşılabilir. Yıllık kısa bir CPR yeterlilik testi kurumsal yetkinlik düzeyini belirleyebilir. Bu bazılarını yetkinliklerine ulaşabilmek için kısa bir eğitim gerekebilir.

Sonuçta ERC’nin amacı etkili bir eğitim ile Yaşam Zincirini güçlendirmektir. Amaç sokaktaki vatandaşa ve sağlık profesyonellerine hızlı defibrilasyon, etkili resüsitasyon ve kaliteli resüsitasyon sonrası bakım için öğretim stratejileri geliştirmek olmalıdır. Bu stratejiler doğrulanmış, erişilebilir, kolay ve çekici olmalıdır. Bu bilimsel kurallar etkin bir sağkalım oranı sağlayacaktır.

Kaynak

Greif R, Lockey AS, Conaghan P, Lippert A, De Vries W, Monsieurs KG. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 10. Education and implementation of resuscitation. Resuscitation. 2015 Oct;95:288-301. doi: 10.1016/j.resuscitation.2015.07.032. Epub 2015 Oct 15.


Bu yazıya atıf yapmak için: Yasin Yıldız. (10 Kasım 2015). Resüsitasyon eğitimi ve pratiği – ERC 2015 Resüsitasyon Kılavuzu. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/resusitasyon-egitimi-ve-pratigi-erc-2015-resusitasyon-kilavuzu/. Erişim Tarihi: 13 Ağustos 2020.

Daha Fazla Göster

Yasin Yıldız

Eskişehirli, 2012'den beri acil tıp asistanı. Acil Tıp'ın paylaştıkça güzelleşeceğine olan inancından ötürü FOAMed destekçisi. Alaylı acil tıpçılara karşı, okullulara ise hayran :)

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Kapalı