Anasayfa > Etiket arşivi: LBBB

Etiket arşivi: LBBB

Hangi Hastalar Hemen Koroner Anjiyoya Gitmeli?

Aşikar bir STEMI için  kateter laboratuvarının aktive edilmesi kararı hızlı verilir. Zor EKG’lerde, gizli ST elevasyonlarında, semptomları devam eden ST depresyonlarında, STEMI eşdeğeri durumlarda, anjiyo laboratuvarının aktive edilmesi için sistematik bir yaklaşım gereklidir. Anjiyo laboratuvarını aktive ederken, kanıta dayalı tetikleme için azami çaba gösterilmelidir. Hastayı ilk değerlendiren klinisyenlerin karar vermeleri için kapsamlı bir kesin kriterler listesine ihtiyacı vardır. ACC/AHA non-STEMI kılavuzları aşağıdaki durumlarda iki saattan kısa …

Okumaya devam et »

Sol Dal Bloğu – Miyokard İnfarktüsü Tanısı (Sgarbossa Kriterleri)

Özet Sol dal bloğu veya ventriküler pace ritimli hastalarda, EKG’ye dayalı infarkt tanısı güçtür. Bazal ST segmentleri ile T dalgaları ters yönde olma [yani diskordans] eğilimindedir (“uygun diskordans”) ve bu da akut miyokard infarktüsünü maskeleyebilir ya da taklit edebilir. Buna rağmen, iskemi boyunca seri EKG takipleri dinamik ST segment değişikliklerini gösterebilmektedir. Yeni gelişen sol dal bloğu her zaman patolojiktir ve miyokard …

Okumaya devam et »

Sol Dal Bloğu (LBBB)

Özet Normalde, septum soldan sağa doğru aktive olarak lateral derivasyonlarda küçük Q dalgaları meydana getirir. Sol dal bloğunda, impuls önce sağ dal demeti aracılığı ile sağ ventriküle, oradan da septum üzerinden sol ventriküle yayıldığından, septal depolarizasyonun normal yönü ters döner (sağdan sola olur). Birbirini izleyen bu aktivasyon QRS süresini > 120 ms’ye genişletir ve lateral derivasyonlarda normal Q dalgalarını ortadan …

Okumaya devam et »
Translate »

Pin It on Pinterest