Toksikoloji

İnciler: Akut Fenitoin Toksisitesi

Fenitoin, absans ve toksin kaynaklı nöbetler dışında nöbet bozukluklarının çoğunda birinci basamak antikonvülzan ajandır. Kararsız gastrointestinal emilim ile birlikte tek bir oral dozdan 3-12 saat sonra vücudun herhangi bir yerinde olabilecek zirve serum seviyelerine ulaşır. Dolaşımdaki fenitoininin % 90’ı albumine bağlanır, ancak bağlanmamış serbest fraksiyon hücre zarlarını geçer ve bu ilaç molekülleri farmakolojik etki göstermek için aktiftir. Ölçülen serum fenitoin seviyeleri, serbest ve proteine bağlı bölümlerin toplam serum konsantrasyonunu yansıtmaktadır.1 Terapötik aralığı 10-20 mg/L’dir. Serbest fenitoin düzeyleri genellikle ölçülmez, ancak normal olarak 1-2 mg/L arasındadır. Düşük protein bağlanma düzeyleri (yaşlı, malnutrisyonu olan, hipoalbüminemi, üremi ve protein bağlanmasında yarışan ilaç kullanan) olan bireyler normal toplam fenitoin seviyesine rağmen klasik toksisiteye sahip olabilirler. Toksisite belirtileri, vestibüler ve serebellar sistemleri içeren başlıca göz ve nörolojik bulgulardan oluşur:

Plazma düzeyi, µg/mL

Klinik Belirtiler

<10     Genellikle yoktur
10-20     Bazen hafif nistagmus
20-30     Nistagmus
30-40     Ataksi, geveleyerek konuşma, ekstrapiramidal etkiler
40-50     Letarji, konfüzyon
>50     Koma, seyrek olarak nöbetler

Doz aşımı tedavisi öncelikle seri ilaç düzeyi ölçümleri ve nörolojik muayene ile birlikte destekleyici önlemleri içerir.

Gastrointestinal dekontaminasyonun sonucu iyileştirdiğine dair bir bulgu yoktur. Oral alınan aşırı dozlardan sonra rutin kardiyak monitörizasyon gerekli değildir.2 Kardiyak toksisite nadiren ve sadece parenteral uygulama ile birlikte görülür.3 4

Kaynaklar

1.
Craig S. Phenytoin poisoning. Neurocrit Care. 2005;3(2):161-170. [PubMed]
2.
Wyte C, Berk W. Severe oral phenytoin overdose does not cause cardiovascular morbidity. Ann Emerg Med. 1991;20(5):508-512. [PubMed]
3.
Evers M, Izhar A, Aqil A. Cardiac monitoring after phenytoin overdose. Heart Lung. 1997;26(4):325-328. [PubMed]
4.
UMEM Educational Pearls. em.umaryland.edu. https://em.umaryland.edu/educational_pearls/3210/. Erişim Mart 21, 2017.


Bu yazıya atıf yapmak için: Tanju Taşyürek. (6 Ekim 2017). İnciler: Akut Fenitoin Toksisitesi. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/inciler-akut-fenitoin-toksisitesi/. Erişim Tarihi: 30 Ekim 2020.

Daha Fazla Göster

Tanju Taşyürek

Bursa'da doğsa da kökleri Ege'ye dayanır. Bornova Anadolu Lisesi ve Ege Tıp mezunudur. Askerliğini Kara Harp Okulu revirinde yaptıktan sonra Ankara'da kalmıştır. Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı yıllar siyasete, devlete ve tababete bakışında köklü değişiklikler yaratmıştır. Ankara 112’de başladığı acil serüvenini uçak ambulans ile göklere taşıdıktan sonra, İstanbul’a acil tıp uzmanlığı için iniş yapmış, Marmara Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Halen her şeyin başladığı yerde, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışmaktadır. Tarihte medeniyetlerin izlerini kovalamayı, Platon'un Akademia'lısını, Roma'nın Sezar'lısını, zeybeğin Aydın'lısını, tarihin İlber'lisini sever. Soyadınız gibi değilsiniz diyenleri tebessümle seyreder. tanjutasyurek@acilci.net

Bir Yorum

  1. fenitoin’in ıv uygulaması sonucu kardiyak toksisite, fenitoinden değil, ampülün içerisinden bulunan “Propilen Glikol ” maddesinden kaynaklanır. Bu nedenle oral alımlarda daha çok nöronal hasar görülürken, ıv kullanımda kardiyak hasar ön plandadır.

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest