Anasayfa > Akademik Kategori > Toksikoloji > İnciler: Akut Fenitoin Toksisitesi

İnciler: Akut Fenitoin Toksisitesi

Fenitoin, absans ve toksin kaynaklı nöbetler dışında nöbet bozukluklarının çoğunda birinci basamak antikonvülzan ajandır. Kararsız gastrointestinal emilim ile birlikte tek bir oral dozdan 3-12 saat sonra vücudun herhangi bir yerinde olabilecek zirve serum seviyelerine ulaşır. Dolaşımdaki fenitoininin % 90’ı albumine bağlanır, ancak bağlanmamış serbest fraksiyon hücre zarlarını geçer ve bu ilaç molekülleri farmakolojik etki göstermek için aktiftir. Ölçülen serum fenitoin seviyeleri, serbest ve proteine bağlı bölümlerin toplam serum konsantrasyonunu yansıtmaktadır.1 Terapötik aralığı 10-20 mg/L’dir. Serbest fenitoin düzeyleri genellikle ölçülmez, ancak normal olarak 1-2 mg/L arasındadır. Düşük protein bağlanma düzeyleri (yaşlı, malnutrisyonu olan, hipoalbüminemi, üremi ve protein bağlanmasında yarışan ilaç kullanan) olan bireyler normal toplam fenitoin seviyesine rağmen klasik toksisiteye sahip olabilirler. Toksisite belirtileri, vestibüler ve serebellar sistemleri içeren başlıca göz ve nörolojik bulgulardan oluşur:

Plazma düzeyi, µg/mL

Klinik Belirtiler

<10     Genellikle yoktur
10-20     Bazen hafif nistagmus
20-30     Nistagmus
30-40     Ataksi, geveleyerek konuşma, ekstrapiramidal etkiler
40-50     Letarji, konfüzyon
>50     Koma, seyrek olarak nöbetler

Doz aşımı tedavisi öncelikle seri ilaç düzeyi ölçümleri ve nörolojik muayene ile birlikte destekleyici önlemleri içerir.

Gastrointestinal dekontaminasyonun sonucu iyileştirdiğine dair bir bulgu yoktur. Oral alınan aşırı dozlardan sonra rutin kardiyak monitörizasyon gerekli değildir.2 Kardiyak toksisite nadiren ve sadece parenteral uygulama ile birlikte görülür.3 4

Kaynaklar

1.
Craig S. Phenytoin poisoning. Neurocrit Care. 2005;3(2):161-170. [PubMed]
2.
Wyte C, Berk W. Severe oral phenytoin overdose does not cause cardiovascular morbidity. Ann Emerg Med. 1991;20(5):508-512. [PubMed]
3.
Evers M, Izhar A, Aqil A. Cardiac monitoring after phenytoin overdose. Heart Lung. 1997;26(4):325-328. [PubMed]
4.
UMEM Educational Pearls. em.umaryland.edu. https://em.umaryland.edu/educational_pearls/3210/. Erişim Mart 21, 2017.
Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Tanju Taşyürek

Tanju Taşyürek
Bursa'da doğsa da kökleri Ege'ye dayanır. BAL ve Ege Tıp mezunudur. Askerliğini Kara Harp Okulu revirinde yaptıktan sonra Ankara'da kalmıştır. Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı yıllar siyasete, devlete ve tababete bakışında köklü değişiklikler yaratmıştır. Tarihte medeniyetlerin izlerini kovalamayı, Platon'un Akademia'lısını, Roma'nın Sezar'lısını, zeybeğin Aydın'lısını, tarihin İlber'lisini sever. Soyadınız gibi değilsiniz diyenleri tebessümle seyreder. tanjutasyurek@acilci.net

1 yorum

  1. Burak Nakış

    fenitoin’in ıv uygulaması sonucu kardiyak toksisite, fenitoinden değil, ampülün içerisinden bulunan “Propilen Glikol ” maddesinden kaynaklanır. Bu nedenle oral alımlarda daha çok nöronal hasar görülürken, ıv kullanımda kardiyak hasar ön plandadır.

Siz de bu yazıya bir yorum yapın

Translate »

Pin It on Pinterest

Haftalık gazetemize abone olun

Her Cumartesi sabahı, sıcak kahvenizi alıp, hafif bir müzik koyup, e-postanızı kontrol ettiğinizde o hafta kaçırdığınız Acilci.Net makalelerini görmek istemez misiniz?

Siz siz olun yeni haftaya yeni bilgilerle başlama fırsatını kaçırmayın.

Unutmayın, hocanız da, asistanınız da bu siteyi okuyor! 

PS. Eğer 10 ay boyunca hiçbir postayı açmazsanız bize küstüğünüzü düşünerek posta göndermeye ara vereceğiz. Yeniden başlamak için ise kaydolmanız yeterli.

Harika! O zaman cumartesi görüşürüz.