Kardiyojenik Şok Tanı, Yönetim ve Tedavisi

Kardiyojenik şok acillerde sık karşılaştığımız mortalitesi yüksek bir durumdur.

Tanım

Primer olarak kalbe bağlı sebeplerden dolayı doku hipoperfüzyonu olarak tanımlanmaktadır. İskemi, inflamasyon, toksinler veya immun hasarlanma ile oluşan nekroza bağlı olarak miyokardda %40 veya daha fazla hasarlanma sonucu gelişir.

Temelinde kardiyak sebepler olan hastada aşağıdaki durumlardan en az dördü olmalı

 • Hasta görünüm veya azalmış bilinç durumu
 • Kalp hızı > 100/dk
 • Solunum sayısı >20/dk veya PaCO2 <32 mm Hg
 • Arteryal kan gazında Baz Açığı <-4 mEg/L veya laktat >4 mM/L
 • İdrar çıkışı <0.5 mL/kg/saat
 • >20 dk Arteryel hipotansiyon

Ancak önemli olan hipoperfüzyon bulgularıdır ki; akut dönemde hasta, letarji, ajitasyon, azalmış kapiller dolum, soğuk ekstremiteler gibi bulgular ile prezente olur.En sık sebebi AMI’dır.

şablon 1

Kardiyojenik Şok Bulgu ve Semptomları

 • Nefes darlığı
 • Diyaforez
 • Pembe köpüklü öksürük
 • Göğüs ağrısı
 • Hava açlığı
 • Hipoksi
 • Taşikardi
 • JVD
 • Oskültasyonda raller
 • Soluk cilt
 • Bilinç durumda değişiklik
 • İdrar çıkışında azalma

Hasta Yönetimi

Hastanın EKG’sinin çekilmesi ve USG’sinin yapılması en öncelikli değerlendirmelerdir.

POCUS (Point of Care Ultrasound) tanıda yardımcıdır ve ayırıcı tanı (pulmoner emboli, kardiyak tamponad, pnömotoraks, ciddi astım atağı, KOAH alevlenme vs.) ekartasyonunda hızlı ve etkin bir yöntemdir. POCUS tedavi yaklaşımının değişmesine ve etkinleşmesine olanak sağlar. Kapak rüptürü gibi bir patolojinin görülmesiyle KVC konsültasyonu ve acil operasyon kararı ile tamamen farklı bir tedavi sürecine gidilebilir.

Kardiyonejik şok hastasında da POCUS ile Akciğerde görülebilen B Çizgileri
POCUS ile Akciğerde görülen [highlight]B Çizgileri[/highlight]
Kardiyojenik şokun en sık sebebi STEMI olduğundan AMI varlığında buna yönelik yaklaşım, tedavinin merkezine alınmalıdır.

 1. Havayolunu koru, ventilasyon ve oksijenizasyonu sağla
 2. Acil disritmileri tedavi et
 3. Vazopressör/inotropik destek
 4. Aspirin (allerjisi yoksa) ve antitrombotik tedavi
 5. PKG’yi organize et

Kardiyojenik şok hastasında STEMI

Erken ve başarılı revaskülarizasyon mortaliteyi %50 azaltır. Ancak başarısız PKG’nin mortalitesi %85 civarındadır. Kardiyak kateterizasyon imkanı olmaması durumunda trombolitikler kullanılmalıdır.

Sedasyon – Anksiyoliz

Nefes darlığı, hava açlığı olan hastada gelişen ölüm korkusu, anksiyete ve ajitasyon kısmen kontrol altına alındığında hemodinaminin sağlanması daha kolay olacaktır. Perfüzyonun artşı bu anksiyeteyi azaltacaktır. Ancak bu süre içerisinde bazı ajanları kullanmak, elimizi güçlendirir.

 • Barbitüratlar

Solunum sıkıntılı ve anksiyöz hastada negatif inotropik etkileri sebebiyle barbitüratlar tercih edilmemelidir.

 • Benzodiyazepinler
Benzodiazepinlerin dikkatlice kullanımı ve hatta analjezi için Fentanil ile kombinasyonu en iyi tercihtir.

Entübasyon

Hastaların çok ciddi solunum sıkıntısı vardır. Çoğu zaman non-invaziv pozitif basınçlı ventilasyonu (NIPPV) bile tolere edemezler ve entübasyon gerekir.

Hemodinamik olarak instabil (hipotansiyon, hipoksi, asidoz) olan bu hasta grubunda RSI uygulamak çoğu zaman kolay değildir. Entübasyon öncesi hemodinamiyi maksimize etmek için vazoaktif ilaç kullanılabilir. Yine entübasyon öncesi oksijenizasyon yüksek akım o2 ile sağlanmalıdır. Entübasyon tüpü yerleştirilirken de kontinü nasal o2 devam etmelidir (NO DESAT).

Gerekirse gecikmiş ardışık entübasyon (DSI) veya LMA uygulanmalıdır.

Düşük dozlarda Etomidat ve ketamin kullanımı, hemodinamiyi en az bozma riski olduğu için, önerilmektedir. Ardından da tam doz suksinilkolin önerilmektedir.

Miyokardiyal kontraktiliteyi artırmak için vazopressörler veya inotropik ilaçlar verilmelidir. İlaçlar; şok varlığına ve SKB değerine göre tercih edilmelidir.

SKB <70 mmhg (şok bulguları var):      NOREPİNEFRİN

SKB 70-100 mmhg (şok bulguları var):       DOPAMİN

SKB 70-100 mmhg (şok bulguları yok):     DOBUTAMİN

Vazoaktif ilaçlar verilmeden önce, eğer hipovolemi varsa, kristalloid veya kan ürünleri ile sıvı açığı kapatılmalıdır.

Özet Olarak

 1. Hastada; ABC, damar yolu, O2, monitorizasyon, EKG ve POCUS
 2. EKG’de STEMI ara ve varsa girişim için organizasyon yap
 3. Mümkünse RSI’den önce hipotansiyon ve hipoksiye yönelik tedavi ver
 4. Vazopressör başla ve OAB’yi 65 mmHg üzerine çıkarmayı hedefle.
Kaynaklar
 1. Alan E. Jones and Jeffrey A. Kline. Shock. Rosen’s Emergency Medicine. 7th edition, pp 34-41, Philadelphia, PA, USA
 2. Gowda RM et al. Cardiogenic Shock: Basics and clinical considerations. Int J Card 2008; 123: 221-228.
 3. Goldberg RJ, Samad NA, Yarzdbski J, et al. Temporal trends in cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. N Engl J Med 1999;340:11628.
 4. Hochman JS, Boland J, Sleeper LA, et al. Current spectrum of cardiogenic shock and effect of early revascularization on mortality: results of an International Registry. SHOCK Registry Investigators. Circulation 1995; 91:87381
 5. Lichtenstein DA, Meziere GA. Relevance of lung ultrasound in the diagnosis of acute respiratory failure: The BLUE protocol. Chest 2008; 134: 117-25.
 6. Overgaard CB, Dzavik V. Inotropes and vasopressors: review of physiology and clinical use in cardiovascular disease. Circulation 2008; 118: 1047-56
 7. De Backer D et al. Comparison of dopamine and norepinephrine in the treatment of shock. NEJM 2010; 362: 779-89.
 8. Thiele H et al. Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock. NEJM 2012; 367: 1287-96.
Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Erkman Sanrı

Erkman Sanrı
Marmara Üni. Pendik EAH'nde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışmaktadır. Tarsus Amerikan Kolejli, Kartal EAH ihtisaslıdır. Acil Tıbba aşkı öğrenciliğinde DEÜ'nde başlamıştır. EuSEM YEMD (Young EM Doctors) komite üyesidir ve Avrupa YEMD exchange programı geliştiricilerindendir. 2001'de kendi kurduğu ve yıllarca gitarist olarak sahne aldığı "Sunburn" isimli grubu ile halen müzik yapmaktadır. Rock’ın progressive’ini, puronun kübalısını ve kahvenin sertini sever. Çok gezen bilircilerdendir. İçindeki okuma ve yazma sevgisini Acilci.Net'te gidermek hevesindedir. erkman.sanri@acilci.net

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Şok ve Sıvı Yanıtlılığı

Şok hastaların sıvı ile ilişkili tartışmalar asla bitmez. Daima bir tartışmalı konu çözüme ulaşır ulaşmaz …

Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 11

Bir bakışta ultrason: Tıkanan yollar On dört yaşında, sistinüri tanılı, kız hasta. Acil servise sağ …

Yanıkta sıvı resüsitasyonu: Parkland yeterli mi?

Yanık hastalarında sıvı resüsitasyonunda sıvı miktarını hesaplamak çoğu zaman zordur. Kapiller kaçak sebebiyle bazen çok …

Siz de bu yazıya bir yorum yapın

Translate »

Pin It on Pinterest

Haftalık gazetemize abone olun

Her Cumartesi sabahı, sıcak kahvenizi alıp, hafif bir müzik koyup, e-postanızı kontrol ettiğinizde o hafta kaçırdığınız Acilci.Net makalelerini görmek istemez misiniz?

Siz siz olun yeni haftaya yeni bilgilerle başlama fırsatını kaçırmayın.

Unutmayın, hocanız da, asistanınız da bu siteyi okuyor! 

PS. Eğer 10 ay boyunca hiçbir postayı açmazsanız bize küstüğünüzü düşünerek posta göndermeye ara vereceğiz. Yeniden başlamak için ise kaydolmanız yeterli.

Harika! O zaman cumartesi görüşürüz.