Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Multifokal Atriyal Taşikardi (MAT)

Multifokal Atriyal Taşikardi (MAT)

“Kaotik atriyal taşikardi” olarak da bilinir.

Tanım

 • Atrium içerisindeki çoklu ektopik odaktan köken alan hızlı, düzensiz atriyal ritim.
 • En yaygın olarak ciddi KOAH veya konjestif kalp yetmezliği hastalarında görülür.
 • Tipik olarak sık prematür atriyal kompleks (PAC) ve atriyal flutter/fibrilasyon arasında geçiş ritmidir.

Elektrokardiyografik Özellikler

 • Kalp hızı > 100 vuru/dak (genellikle 100-150 vuru/dak hızında; 250 vuru/dakikaya kadar çıkabilir).
 • Değişken PP, PR ve RR aralıkları ile birlikte düzensiz olarak düzensiz ritim.
 • Aynı derivasyonda en az üç farklı P dalga morfolojisi.
 • P dalgaları arasında izoelektrik hat (flutter dalgası yoktur).
 • Tek bir baskın pacemaker olmaması (sık prematür atriyal kompleks ile birlikte olan sadece sinüs ritmi değildir).
 • Bazı P dalgaları iletilmemiş olabilir; diğerleri aberran olarak ventriküllere iletilmiş olabilir.

KOAH’ı destekleyen ek elektrokardiyografik bulgular olabilmektedir.

Klinik ile İlişkisi

 • Genellikle solunum yetmezliği olan, durumu ağır, yaşlı hastalarda ortaya çıkar (ör. KOAH/KKY alevlenme).
 • Altta yatan hastalığın tedavisi ile düzelme eğilimindedir.
 • Akut hastalık süresince MAT gelişmesi kötü bir prognostik işarettir, %60 hastane içi mortalite ile birliktedir ve ortalama survi bir yılın biraz üzerindedir. Ölüm aritminin kendisinden değil, altta yatan hastalığa bağlı gelişmektedir.

Mekanizma

Kronik hastalığın üzerine binen akut solunum yetmezliği olan yatışlı hastalarda var olan faktörlerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar:

 • Sağ atriyal dilatasyon (cor pulmonaleden)
 • Artmış sempatik tonus
 • Hipoksi ve hiperkarbi
 • Beta agonistler
 • Teofilin
 • Elektrolit bozuklukları: hipokalemi ve hipomagnezemi (ör.diüretiklere/ beta agonistlere ikincil olarak).

Burada kesin sonuç artmış atriyal otomatisitedir.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Multifokal atriyal taşikardi:

 •  >100 vuru/dakika hızlı düzensiz ritim.
 • En az üç birbirinden farklı P dalga morfolojisi (oklar).

Örnek 2

.kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
.kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Bu EKG’de KOAH’ın ek özellikleri ile birlikte MAT görülmektedir:

 • Çoklu P dalga morfolojisi ile birlikte hızlı, düzensiz ritim (ritim çizgisinde en iyi görünür).
 • Sağ aks sapması, V1’de baskın R dalgası ve V6’da derin S dalgası cor pulmonaleye bağlı sağ ventriküler hipertrofiyi düşündürmektedir.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Melis Efeoğlu

Melis Efeoğlu
Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi'nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Sentezlenmiş 18 Derivasyonlu Elektrokardiyografi

  Çok yoğun acillerde çalışıyor olsak da artık göğüs ağrısı olan bir hasta gelince 10 …

Zehirlenme ve EKG

Özet EKG, zehirlenme hastalarına yaklaşımda ve bu hastaların yönetiminde şu amaçlarla önemlidir: Tarama Tanı Prognoz …

EKG Aks Yorumlanması

Aşağıdaki şekil QRS aksı ve EKG’nin frontal derivasyonları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Normal aks = QRS …

Siz de bu yazıya bir yorum yapın

Translate »

Pin It on Pinterest

Haftalık gazetemize abone olun

Her Cumartesi sabahı, sıcak kahvenizi alıp, hafif bir müzik koyup, e-postanızı kontrol ettiğinizde o hafta kaçırdığınız Acilci.Net makalelerini görmek istemez misiniz?

Siz siz olun yeni haftaya yeni bilgilerle başlama fırsatını kaçırmayın.

Unutmayın, hocanız da, asistanınız da bu siteyi okuyor! 

PS. Eğer 10 ay boyunca hiçbir postayı açmazsanız bize küstüğünüzü düşünerek posta göndermeye ara vereceğiz. Yeniden başlamak için ise kaydolmanız yeterli.

Harika! O zaman cumartesi görüşürüz.