Sol Dal Bloğu (LBBB)

Sol Dal Bloğu Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Sol Dal Bloğu
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Özet

 • Normalde, septum soldan sağa doğru aktive olarak lateral derivasyonlarda küçük Q dalgaları meydana getirir.
 • Sol dal bloğunda, impuls önce sağ dal demeti aracılığı ile sağ ventriküle, oradan da septum üzerinden sol ventriküle yayıldığından, septal depolarizasyonun normal yönü ters döner (sağdan sola olur).
 • Birbirini izleyen bu aktivasyon QRS süresini > 120 ms’ye genişletir ve lateral derivasyonlarda normal Q dalgalarını ortadan kaldırır.
 • Depolarizasyonun bir uçtan diğer uca doğrultusu (sağdan sola), lateral derivasyonlarda (I, V5-6) uzun R dalgaları ve sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-3) derin S dalgaları meydana getirir ve genellikle sol aks sapmasına yol açar.
 • Ventriküller eşzamanlı olmaktan çok, sıra ile aktive olduğundan (sağ, sonra sol), bu durum lateral derivasyonlarda geniş veya çentikli (‘M’-şekilli) R dalgası meydana getirir.
V1'de dominant S dalgası ile birlikte, V6'da geniş, çentikli ('M' şekilli) R dalgası. Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
V1’de dominant S dalgası ile birlikte, V6’da geniş, çentikli (‘M’ şekilli) R dalgası.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Tanısal Kriter

 • 120 ms’lik QRS süresi.
 • V1’de dominant S dalgası.
 • Lateral derivasyonlarda (I, aVL, V5-V6) geniş monofazik R dalgası.
 • Lateral derivasyonlarda Q dalgası yokluğu (I, V5-V6; aVL’de küçük Q dalgaları hala olabilir).
 • Sol prekordiyal derivasyonlarda (V5-6) uzamış R dalga pik süresi.

Eşlik Eden Özellikler

 • Uygun(ılımlı) diskordans: ST segmentleri ve T dalgaları daima QRS kompleksinin ana vektörüne ters yöne gider.
 • Göğüs derivasyonlarında R dalga progresyon kaybı.
 • Sol aks sapması.

Lateral Derivasyonlarda QRS Morfolojisi

Lateral derivasyonlardaki R dalgaları şu şekillerde olabilir:

 • ‘M’ şekilli.
 • Çentikli
 • Monofazik
 • RS kompleks
'M'-şekilli QRS kompleksi Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
‘M’-şekilli QRS kompleksi
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
Çentikli R dalgası Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Çentikli R dalgası
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
Monofazik R dalgası Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Monofazik R dalgası
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
RS kompleksi Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
RS kompleksi
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

V1’de QRS Morfolojisi

V1’de QRS kompleksi şu şekillerde olabilir:

 • rS kompleksi (küçük R dalgası, derin S dalgası).
 • QS kompleksi (kendisinden önce gelen R dalgası olmadan derin Q/S dalgası).
rS kompleksi ve ılımlı diskordans ile birlikte V1'de sol dal bloğunun tipik görünümü. Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
rS kompleksi ve ılımlı diskordans ile birlikte V1’de sol dal bloğunun tipik görünümü.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Nedenleri

 • Aort stenozu
 • İskemik kalp hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Dilate kardiyomiyopati
 • Anterior MI
 • İletim sisteminin primer dejeneratif hastalığı (fibroz)(Lenegre hastalığı)
 • Hiperkalemi
 • Digoksin toksisitesi

Önemli. Organik hastalık yokken sol dal bloğu olması nadirdir.

Göğüs ağrısı durumunda yeni sol dal bloğu görülmesi geleneksel olarak tromboliz kriterleri arasında kabul edilir. Buna rağmen, yakın zamanlı veriler, yeni gelişen sol dal bloğu ile birlikte göğüs ağrısı olan hastalarda başvuru anında akut miyokard enfarktüsü açısından az da olsa riskin arttığını ileri sürmektedir.

İnkomplet Sol Dal Bloğu

 • Tipik sol dal bloğu morfolojisi <120 ms’lik QRS süresi ile birlikte olduğunda inkomplet sol dal bloğu tanısı konur.
İnkomplet sol dal bloğu (QRS süresi 110 ms). Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
İnkomplet sol dal bloğu (QRS süresi 110 ms).
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Ayırıcı Tanı

 • Sol ventriküler hipertrofi lateral derivasyonlarda QRS genişlemesi ve ST depresyonu/T dalga inversiyonu ile birlikte sol dal bloğuna benzer bir görünüm oluşturabilir.

Sol Dal Bloğu İçin Daha Fazla Örnek

Sol dal bloğu. Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Sol dal bloğu.
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
Sol dal bloğu Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Sol dal bloğu
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
Sol dal bloğu ile birlikte AF Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Sol dal bloğu ile birlikte AF
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns, Chris Nickson

EKG’ler: Ed BurnsChris Nickson

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Da Costa D, Brady WJ, Edhouse J. Bradycardias and atrioventricular conduction block. BMJ. 2002 Mar 2;324(7336):535-8. Review. PMID: 11872557. Full text.
 • Hampton, JR. The ECG in Practice (5th edition), Churchill Livingstone 2008.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
 • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Melis Efeoğlu

Melis Efeoğlu
Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi'nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

ESC 2018 Miyokardiyal İnfarktüs Tanımları

Merhabalar… Artık nöbetin son saatleri… Gücün tükenmeye başladığı eforun üst limitlere ulaştığı ”bu nöbet de …

EKG Ritim Analizi

Ritim en iyi ritim çizgisine bakılarak analiz edilebilir. Bu genelde 12 derivasyonlu EKG’de II. derivasyondan …

2018 ESC Senkop Kılavuzu

Merhabalar…Öncelikle bir önceki yazımda paylaştığım günlük sayfam ile ilgili bana tüm sosyal medya kanallarından mesaj …

3 yorum

 1. Süpersiniz değerli bilgileriniz için teşekür ederim 😉

 2. Gerçekten konuyu tam ve net bir şekilde yansıtmışsınız..paylaşımınız için teşekkürler***

 3. teşekkürler melis hocam.çok iyi,ihtiyacım olduğunda hep faydalı ve saf anlatım.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest