Anasayfa > Akademik Kategori > İç Hastalıkları > Kardiyoloji > EKG > Sol Ventriküler Anevrizma

Sol Ventriküler Anevrizma

Akut miyokard infarktını takiben persistan ST elevasyonu.

 

Özet

 • Akut STEMI’yi takiben 2 haftanın üzerinde bir süreçte, Q dalgaları devam ederken ve T dalgaları genellikle düzleşir veya ters dönerken ST segmentleri izoelektrik hatta doğru yer değiştirir.
 • Bunun yanında, anterior STEMI’li hastaların %60’ında ve inferior STEMI’li hastaların %10’unda bir miktar ST elevasyonu kalır.
 • Mekanizmanın akut MI’ı takiben inkomplet reperfüzyon ve transmural skar oluşumu ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
 • Bu EKG patterni ekokardiyografide ventrikül duvarının paradoksal haraketi ile birliktedir (ventriküler anevrizma).

Sol Ventriküler Anevrizma EKG Kriterleri

 • ST elevasyonu akut miyokard infarktını takiben > 2 hafta sonra görülür.
 • En yaygın olarak prekordiyal derivasyonlarda görülür.
 • Konkav veya konveks morfolojide görülebilir.
 • Genellikle düzgün şekilli Q veya QS dalgaları ile birliktelik gösterir.
 • T dalhaları QRS kompleksi ile karşılaştırıldığında göreceli olarak daha düşük amplitüde sahiptir (akut STEMI’deki hiperakut T dalgalarından farklı olarak).
Tipik sol ventrikül anevrizması morfolojisi. Şekil Edhouse, Brady ve Morris'ten (2002) alınmıştır. Kaynağa gitmek için şekle tıklayınız.
Tipik sol ventrikül anevrizması morfolojisi. Şekil Edhouse, Brady ve Morris’ten (2002) alınmıştır.

Persistan anterior ST elevasyonu (STEMI’den > 2 hafta sonra) artı patolojik Q dalgaları ventriküler anevrizma tanısı için %38 duyarlılık ve %84 özgüllüğe sahiptir.

Klinik Önemi

Ventriküler anevrizmalar hastalarda şu risklerde artışa öncülük eder:

 • Ventriküler aritmiler ve ani kardiyak ölüm (miyokardiyal skar dokusu aritmojeniktir).
 • Konjestif kalp yetmezliği.
 • Mural trombüs ve eş zamanlı emboli.

Nedenleri

Aşağıdaki durumlar sol ventriküler anevrizmaya neden olabilir:

 • Akut miyokard infarktüsü (açık ara en yaygın).
 • Kardiyomiyopati.
 • Kardiyak enfeksiyon.
 • Konjenital anomaliler.

Akut STEMI’den Ayırım

Göğüs ağrısı ile başvuran ve EKG’sinde ST elevasyonu olan hastalarda sol ventriküler anevrizma (“eski MI”) ve akut STEMI ayrımını yapabilmek yaşamsal öneme sahiptir.

Sol ventriküler anevrizma lehine olan faktörler

 • Önceki EKG’ler (eğer mevcutsa) ile aynı EKG.
 • Dinamik ST segment değişikliği yokluğu.
 • Resiprokal ST depresyonu yokluğu.
 • Düzgün şekilli Q dalgaları.

Akut STEMI lehine olan faktörler

 • Önceki EKG’ler ile karşılaştırıldığında yeni ST değişiklikleri.
 • Dinamik – progresif EKG değişiklikleri – seri EKG takiplerinde ST elevasyonu derecesi artar.
 • Resiprokal ST depresyonu.
 • Yüksek klinik STEMI şüphesi – devam eden iskemik göğüs ağrısı, toksik görünümlü hasta (ör. solgun, terli), hemodinamik instabilite.

Diğer ayırıcı özellikler

T dalgasının QRS kompleksine oranı sol ventrikül anevrizması ve akut STEMI’yi birbirinden ayırmak için ek bir yöntem olarak önerilmektedir:

 • Tüm prekordiyal derivasyonlarda < 0.36 T dalga / QRS oranı sol ventrikül anevrizması lehinedir.
 • Herhangi bir prekordiyal derivasyonda > 0.36 T dalga/QRS oranı anterior STEMI lehinedir.

EKG Örnekleri

Örnek 1

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library

Anterior sol ventriküler anevrizma:

 • V1-3’te derin Q dalgaları ve T dalga inversiyonu ile birliktelik gösteren minimal ST elevasyonu.
 • Bu bir geçirilmiş anteroseptal STEMI’ye bağlı sol ventriküler anevrizmadır.

Örnek 2

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Dr Smith’s ECG blog’dan alınmıştır. Kaynağa gitmek için resme tıklayınız.

İnferior sol ventriküler anevrizma:

 • Devam eden ST elevasyonu ile birlikte eski inferior STEMI (sol ventriküler anevrizma morfolojisi).

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu

Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

 • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
 • Edhouse J, Brady WJ, Morris F. ABC of clinical electrocardiography: Acute myocardial infarction-Part II. BMJ. 2002 Apr 20;324(7343):963-6. Review. PubMed PMID: 11964344; PubMed Central PMCID: PMC1122906Full text.
 • Phibbs BP. Advanced ECG: Boards and Beyond (second edition). Elsevier 2006.
 • Smith SW. T/QRS ratio best distinguishes ventricular aneurysm from anterior myocardial infarction. Am J Emerg Med. 2005 May;23(3):279-87. PubMed PMID: 15915398.
 • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.

LITFL

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Melis Efeoğlu

Melis Efeoğlu
Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi'nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Sentezlenmiş 18 Derivasyonlu Elektrokardiyografi

  Çok yoğun acillerde çalışıyor olsak da artık göğüs ağrısı olan bir hasta gelince 10 …

Zehirlenme ve EKG

Özet EKG, zehirlenme hastalarına yaklaşımda ve bu hastaların yönetiminde şu amaçlarla önemlidir: Tarama Tanı Prognoz …

EKG Aks Yorumlanması

Aşağıdaki şekil QRS aksı ve EKG’nin frontal derivasyonları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Normal aks = QRS …

3 yorum

 1. gayet hoş ve yararlı olmuş elinize sağlık

Siz de bu yazıya bir yorum yapın

Translate »

Pin It on Pinterest

Haftalık gazetemize abone olun

Her Cumartesi sabahı, sıcak kahvenizi alıp, hafif bir müzik koyup, e-postanızı kontrol ettiğinizde o hafta kaçırdığınız Acilci.Net makalelerini görmek istemez misiniz?

Siz siz olun yeni haftaya yeni bilgilerle başlama fırsatını kaçırmayın.

Unutmayın, hocanız da, asistanınız da bu siteyi okuyor! 

PS. Eğer 10 ay boyunca hiçbir postayı açmazsanız bize küstüğünüzü düşünerek posta göndermeye ara vereceğiz. Yeniden başlamak için ise kaydolmanız yeterli.

Harika! O zaman cumartesi görüşürüz.