Öngörülebilir Olmama

Katastrofik sonuçlar doğuran hastalıklar anlatılırken tipik belirtiler ve bulgulardan bahsedilir. Bir dikey düşünen beyin, şikâyetlerden yola çıkarak sonuca ulaşmaya yönelir, ama hastaların izledikleri yol yataydır. Şikâyetlerin bir başlangıç dönemi vardır. Acil servise başvurulur ve sonuca ulaşana kadar pek çok kişinin rol oynadığı süreçlerden geçilir.

Tek tek tüm bu süreçlerin en uygun olabilmesi için geliştirilmiş ölçütler vardır. Triyaj sistemi, muayene, uygun tetkikler, laboratuvar incelemeleri, görüntüleme yöntemleri, acil gözlemde tedavi ve izlem, konsültasyonlar, yatış ya da taburculuk kararları “yatay” olarak bakıldığında hastaların içerisinden geçtikleri, birbiriyle ilişkili süreçlerdir. Tek tek süreçler ele alınıp tek tek hastalıklar düzeyinde olması gerekenler öğretilir ve uygulanmaya çalışılır. Peki bunların en uygun şekilde uygulandığı nasıl “denetlenecektir”?

Tutuklular ikilemi, kişilerin karar anlarında kendileri için o an en iyi seçeneğe yönelmelerinin dramatik sonuçlarını anlatır. Pek çok kişinin içerisinde olduğu süreçlerde, tutuklular ikilemini çözmek için kısasa-kısas nasıl uygulanabilir?

Acil servis yukarıya doğru gittikçe daralan “piramide” benzetilebilir. Tabanında gittikçe genişleyen ve daha da genişleyeceği öngörülen hastalar vardır. Bunun üzerinde çömezlikten kıdemliliğe uzanan artan deneyim ve bilgide uzmanlık öğrencileri bulunur. Uzmanlar, baş asistan ve öğretim görevlileri ve kliniğin başkanı ya da şefi piramidi tamamlar. Bu katmanların arasına yardımcı sağlık personeli ve sorumlularını, laboratuvar ve görüntüleme çalışanı ve sorumlularını yerleştirebilirsiniz. Yetki ve sorumluluk bilgi ve deneyimle orantılı artarken sayı giderek azalmaktadır. Bu yapıda, her kişi kendisi için o an uygun olan seçeneği seçmeye eğilimli olduğunda tutuklular ikilemini tanımak ve çözmek için sürekli denetleme mi yapılmalıdır? Triyaj doğru seçim yapmış mı? İlk muayene eden kendisinden beklenenleri ne kadar gerçekleştirmiş? Tetkik için alınan kan örnekleri laboratuvara hatasız ulaşmış mı? Acil gözlemde yapılan tedavi ve izlemler yazılı talimatlara uygun mu? Sayısı artırabilecek tüm bu sorulara verilecek her olumlu yanıt, acil servis çıktısını olumlu etkileyecektir.

Çok sayıda kişinin, az sayıda kişi tarafından denetlenmesi yaşamın diğer alanlarında da önemli bir sorundur. Değişen sağlık hizmetlerin ödeme biçiminde bu denetleme kurumsal bir yapı almıştır. Sağlık kuruluşları ürettiği hizmetleri, Medula sistemi üzerinden SGK’ya faturalandırır. SGK tüm dosyaları tek tek inceleyip, uygunluğunu denetledikten sonra ödeme yapmayı seçseydi, altından kalkılamayacak bir iş yüküyle karşılaşırdı. Bunun yerine, belli miktarda ödeme (avans) kısa sürede yapılır ama tüm hasta dosyalarından belli bir oran “rastlantısal” olarak seçilerek anlaşmaya (SUT) uygunluğu denetlenir. Hangi dosyaların inceleme için seçileceği önceden bilinseydi, sağlık kurumları için her şey çok kolay olabilirdi ama incelenecek dosyalar tamamen rassal seçilir. Tespit edilen uygunsuzluklar, ödenen ücretin belli bir katı oranında cezalandırılır (Önce işbirliğini sürdürecek yol izlenir). Eğer bir yıl içerisinde kabul edilemez sayıda uygunsuzluk saptanırsa anlaşma sonlandırılır (kısasa-kısas). Bu nedenle ana gelir kaynağı SGK olan özel sağlık kurumları, SGK’ya yolladıkları her dosyanın anlaşma şartlarına uygun olmasını ”baskın seçenekleri” olarak benimsemeye yönelir. SGK için öngörülebilir olmamak, işbirliğini sürdürmek için mutlak olması gereken tutumdur.

Öngörülebilir olmama yaşam içerisinde pek çok alanda önemlidir. Vergi kaçıranlar yakalanmamak ister, denetmenler ise vergi kaçıranları tespit etmeye çalışır. İstila eden bir ordu saldıracağı bölgeyi seçerken sürpriz yapmayı hedefler. Savunmada olan ordu ise, kuvvetlerini saldırı yapılacak yere yığmak ister.

Acil servis süreçlerinde her işlemin kayıt altına alınması benzer bir sonuca yol açar. Hangi hastanın dava açabileceğinin kestirilememesi, tüm hastalara yapılması gerekeni yapıp kaydetmeyi baskın seçenek haline getirir. Öngörülebilir olmamak, üzerinde anlaşılanlara uyarak işbirliğini sürdürmeye yol açar. Sistemin yaşamasını sağlamak için olabilecek yanlış anlamalardan hizmet sunanı korumak “Zorunlu Mesuliyet Sigortası”nı önemli bir araç haline getirir.

Acil servis piramidinde de öngörülebilir olmamak denetleyenin en büyük gücü haline gelebilir. Bunun şartı denetlemeleri “denetleyenin de ne zaman denetleyeceğini bilmediği” bir rastlantısallıkta yapmaktır.

Denetleyenin ‘kendisinin dahi öngöremediği rastlantısallık’ denetlenen tarafından kestirilemez, o halde denetlenen her eylemini yapılan anlaşmaya uygun yapmayı en iyi seçenek olarak görür. Acil servis süreçlerinde her katastrofik hastalık için tehlike analizleri yapılıp, riskli süreçler “öngörülebilir olmama” tutumuyla denetlenirse sonuçlar tüm sistem için uzun vadede olumlu olacaktır.

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Tanju Taşyürek

Tanju Taşyürek
Bursa'da doğsa da kökleri Ege'ye dayanır. BAL ve Ege Tıp mezunudur. Askerliğini Kara Harp Okulu revirinde yaptıktan sonra Ankara'da kalmıştır. Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı yıllar siyasete, devlete ve tababete bakışında köklü değişiklikler yaratmıştır. Marmara Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Tarihte medeniyetlerin izlerini kovalamayı, Platon'un Akademia'lısını, Roma'nın Sezar'lısını, zeybeğin Aydın'lısını, tarihin İlber'lisini sever. Soyadınız gibi değilsiniz diyenleri tebessümle seyreder. tanjutasyurek@acilci.net

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Penetran Travmalarda Spinal İmmobilizasyonun Yeri

Spinal immmobilizasyon, travma hastalarının acil yönetiminde önemli yer tutmaktadır. Günlük acil servis pratiğimizde spinal immobilizasyon, …

Tıp tarihi yazı dizisi / Bölüm 2: Eski Uygarlıklarda Tıp – Antik Mısır

Tıbbi anlayışa yön veren uygarlıklardan biri olan Eski Mısır, kendisinden önce gelen mezopotamya tıbbına göre; …

Tanısal Test Değerlendirme Hesaplayıcısı Sayfamız Açıldı

Acilci.net prodüksiyon iftiharla sunar: Tanısal Test Değerlendirme Hesaplayıcısı sayfamız akademik faaliyet ateşi ile kavrulan okurlarımızın …

Siz de bu yazıya bir yorum yapın

Translate »

Pin It on Pinterest

Haftalık gazetemize abone olun

Her Cumartesi sabahı, sıcak kahvenizi alıp, hafif bir müzik koyup, e-postanızı kontrol ettiğinizde o hafta kaçırdığınız Acilci.Net makalelerini görmek istemez misiniz?

Siz siz olun yeni haftaya yeni bilgilerle başlama fırsatını kaçırmayın.

Unutmayın, hocanız da, asistanınız da bu siteyi okuyor! 

PS. Eğer 10 ay boyunca hiçbir postayı açmazsanız bize küstüğünüzü düşünerek posta göndermeye ara vereceğiz. Yeniden başlamak için ise kaydolmanız yeterli.

Harika! O zaman cumartesi görüşürüz.