Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Kılavuzlar > Güneysel: Varfarin Dozaşımı (Mart 2013 Rehber Güncellemesi)

Güneysel: Varfarin Dozaşımı (Mart 2013 Rehber Güncellemesi)

Varfarin, tromboembolik birçok hastalıktan korunmada oldukça etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Uzun dönem tedavi alan hastalarda yıllık %1-3 oranında ölüm ya da hastaneye yatmayı gerektiren kanamalar söz konusudur. Bununla birlikte doz aşımında uygulanacak stratejiler ve invaziv girişimler öncesi INR yönetimi önem taşımaktadır.

Kanama riskine rağmen, Varfarin tüm dünyada en sık reçetelenen antikoagülan olma özelliğini korumaktadır. En sık kullanım alanları Atriyal fibrilasyon (AF), mekanik kalp kapağında (MKK) profilaksi ve venöz tromboembolizmdir (VTE). Kullanıldığı birçok endikasyonda hedef INR düzeyi 2-3 aralığındadır. Bunun istisnaları mekanik mitral kapak ve aortik kapak replasmanlarıdır (Bu durumlarda hedef INR 2,5-3,5 aralığındadır).

Günümüzde Varfarin alternatifsiz olmasına rağmen, yakın zamanda “oral direkt faktör Xa inhibitörleri” ve “direkt trombin inhibitörleri”nin kullanıma sunulması beklenmektedir. O zamana kadar Varfarin yine en sık kullanılan ve INR yükselmesi nedeniyle Acil Servislere en sık başvuru nedeni olmaya devam edecek görünmektedir.

Dünyada kontrolsüz INR yüksekliğinin yönetimi ile ilgili olarak yayınlanmış az miktarda rehber / öneri kılavuzu bulunmaktadır. 2013 Mart ayında Avustralasya Tromboz ve Hemostaz Derneği, The Medical Journal of Australasia’da yayınladığı yazıda Varfarin doz aşımında uygulanacak tedavileri güncelledi.

• Varfarin kullanımında risk faktörleri ileri yaş, kanama öyküsü ve spesifik ek hastalıklardır.

• Yüksek INR değerlerinde (4,5-10,0) kanama ve kanama riski yoksa; Varfarin kesilerek yakın izlem güvenli       görünmektedir.

• Antikoagülan etkilerin geri çevrilmesi için Vitamin K1 verilebilir (oral ya da parenteral yol tercih edilebilir).

• Etkinin acilen geri çevrilmesi gerektiğinde Protrombin Kompleks Konsantreleri (PCC*), Taze Donmuş Plazmaya (TDP) tercih edilir. TDP ve PCC kombinasyonu rutin olarak gerekli değildir. PCC bulunamadığı zamanda TDP kullanılabilir.

• TDP ve PCC ile erişilen INR düzeyinin devamlılığı Vitamin K1 ile sağlanmalıdır.

• Cerrahi girişim, INR > 1,5 düzeyinde minimal artmış risk ile gerçekleştirilebilir. Kanama riskinin minimal olduğu girişimlerde Varfarinin kesilmesine gerek yoktur. Eğer gerekiyorsa, işlemden 5 gün önce Varfarin kesilmeli ya da girişimden 1 gece önce intravenöz Vitamin K1 verilmelidir.

• PCC kullanımı acil koşullarla kısıtlanmalıdır.

*Not: PCC, Faktör 2, 7, 9, 10 içermektedir. Bazı ülkelerde Protein C, S ve Heparin içeren formülasyonlar bulunsa da bazı ülkelerde sadece Faktör 2, 9 10 (Düşük oranda F7) bulunabilmektedir.

INR Değeri Yüksek Hastaların Yönetimi

 

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Özlem Güneysel

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Göğüs Ağrısı Taburculuğu için MACS ve T-MACS Hakkında Son Durum

Geçtiğimiz haftalarda Turkish Journal of Emergency Medicine’da (TurkJEM) rastladığım, foamed camiasının yakınen tanıdığı, Manchester Üniversitesi …

ajitasyon

Acil Serviste Akut Ajitasyon Tedavisinde İntramüsküler Midazolam, Olanzapin, Ziprasidone ve Haloperidol

Merhabalar bugün size Annals of Emergency Medicine’da yayınlanan acil serviste sık karşılaştığımız yönetimi zor olan akut …

ST Segment Yüksekliği Olmayan Akut Koroner Sendromlu Hastaların Acil Servis Yönetimi ACEP/2018

Her yıl 10 milyon hasta, göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle acil servislere (AS) başvurmaktadır. Bu hastalardan …

1 yorum

  1. K VİTAMİNİ ÜLKEMİZDE VİTAMİN K1(KONAKİON10MG “fitomenadion”IV) VE VİTAMİN K3(LİBAVİTK10-20MG “menadion”IV) olarak hastanelerde bulunmaktadır. K vitamini uygulanırken hangisinin yapıldığına dikkat etmeli ve kontrol etmeliyiz.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest