Anasayfa > Teknik Kategori > Akademik > Kılavuzlar > Bekgöz: Acil Servise Nöbetle Başvuran Hastaların Yönetimi ACEP/2014

Bekgöz: Acil Servise Nöbetle Başvuran Hastaların Yönetimi ACEP/2014

Yazar

Editör

Arif Alper Çevik

Arif Alper Çevik

ESOGÜ TF'inde Misafir öğretim üyesi, Acil Tıp Profesörü, KADAT kursunun eski 🙂 kurucu-direktörü, Acilci.Net kurucu editör ve yazarlarından biri, hedonist, gezgin, uluslararası Acil Tıp gönüllüsü, çöl sevdalısı, deniz tutkunu, doğu karadeniz aşığı... yani herşeyi seven biri... Şu an geçici olarak BAE'de, UAEU Tıp Fakültesi Acil Tıp Rotasyon direktörü, ACGME-I Tawam-John Hopkins Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi ve asistanlık programı yardımcı direktörü, UAEU İç Hastalıkları anabilim dalı öğretim üyesi, yakın zamanda tıp eğitimi heveslisi (Dundee Üniversitesi), Asya Acil Tıp Derneği YK üyesi, kısaca Acil Tıp gelişimine katkı sağlamaya çalışan sizlerin içinden gelen bir uzman...
Arif Alper Çevik

Latest posts by Arif Alper Çevik (see all)

Düzenli olarak acil servislerde sık karşılaşılan ancak bir o kadar da zorlanılan konularda doktorların aklına takılan soruların cevabını düzenli olarak yayınladığı kılavuzlarla arayan American College of Emergency Physicians (ACEP) , mart ayında yayınladığı yeni kılavuzda, nöbet hastalarının klinik yönetimi ile ilgili önemli bilgiler sunuyor.

Acil servise ilk kez jeneralize nöbet geçirerek başvuran hastalara diğer nöbetleri önlemek için antiepileptik tedavi başlanmalı mı?

A ve B düzey öneri bulunmuyor.

C düzey öneriler:

  • Acil hekimlerinin, ilk kez provoke nöbet geçiren hastalarda antiepileptik başlamalarına gerek yoktur. Altta yatan neden belirlenmeli ve tedavi edilmelidir.
  • Acil hekimlerinin, ilk kez nedensiz  (beyin hastalığı ya da hasarı kanıtı olmayan) nöbet geçiren hastalara antiepileptik başlamasına gerek yoktur.
  • Önceden bilinen beyin hastalığı ya da hasarı öyküsü olan hastalara ise antiepileptik tedavi başlanabilir ya da karar kontrollü şekilde ertelenebilir.

Provoke nöbetlerde altta yatan nedeni tedavi etmek, nöbet tedavisindeki ana unsurdur. Bu hastaların nöbet nedenini araştırmak için nörogörüntüleme (kontrastsız beyin tomografisi) iyi bir tercihtir.  İlk ve tek nedensiz nöbetlerde tedavi kararının verilmesi ve risk belirlemesi acil serviste kolay erişilemeyen  EEG, MR gibi tetkiklerle daha kolay verilebilir. Buna rağmen ilk ve tek nedensiz nöbette 5 yıllık nöbet tekrarlama ihtimalinde ilaç başlayan ve başlanmayan grupta fark saptanmamıştır. Bu nedenle ilk nedensiz nöbeti olan hastalarda ikinci nöbet görülene kadar antiepileptik tedavinin ertelenmesi uygun olacaktır.

Acil servise ilk kez nedensiz nöbet geçirme nedeniyle başvuran ve bazal klinik durumuna dönen hastaları hastaneye yatırmak gerekli midir?

A ve B düzey öneri bulunmuyor.

C düzey öneriler: Acil hekimlerinin, ilk kez nedensiz nöbet geçiren ve bazal klinik durumuna dönen hastaları hastaneye yatırmalarına gerek yoktur.

İlk nöbet sonrası 24 saat içinde nöbetin tekrarlaması ya da artmış mortalite ile ilgili yeterli bilgi ve kanıt mevcut değildir. Acil hekimleri, provoke nöbeti olan hastaların nöbetlerinin tekrarlayacağı ve bu hastaların artmış mortalite le ilişkili olabileceğinin farkında olmalıdırlar.

Bilinen epilepsisi olan ve antiepileptik ilaç kullanırken nöbet geçiren hastalara acil serviste İV antiepileptik tedavi nöbet tekrarını engeller mi?

A ve B düzey öneri bulunmuyor.

C düzey öneriler: Bilinen epilepsisi olan ve antiepileptik ilaç kulanırken nöbet geçiren hastalara İV antiepileptik tedavi acil hekiminin takdirine göre başlanmalıdır.

Acil hekimleri sık sık bilinen epilepsisi olan ve nöbet geçirip acil servise başvuran hastaların ilaçlarının nasıl devam edeceği sorusuyla karşı karşıya kalır. İkinci soru ise bu ilacın oral mi yoksa parenteral mi verilmesi gerekliliğidir. İlaçların IV verilmesi gereken 2 durum vardır;

  1. Hastaya ilacının IV verilmesi daha hızlı etki edebilir ve hasta daha güvenli bir şekilde taburcu edilebilir.
  2. Hastanın ilacı oral alması için bir kontrendikasyon mevcuttur.

Genellikle IV yükleme dozundan fayda gören hastalar, kan ilaç seviyeleri düşük olan ya da serum seviyeleri değerlendirilemeyen hastalar olduğu saptanmış. Literatürdeki çalışmaların çoğu nöbet önleme çalışması olmadığından bu konuda kısıtlı bilgiler bulunmaktadır. Nöbet önleme amaçlı yapılan çalışmaların çoğu ise oral fenitoinle yapılmıştır.

Acil servise
Antiepileptik ilaç kullanırken nöbet geçirerek acil servise başvuran hastalarda seçilecek ilaç dozları ve uygulama yolları

Acil serviste jeneralize konvulsif status epileptikus nedeniyle tedavi edilen ve optimal benzodiazepin dozu verilen hastaya, bundan sonra nöbeti durdurmak için hangi ajan verilmelidir?

A düzey öneriler: Acil hekimleri status epileptikus nedeniyle benzodiazepin dozu tamamlanan hastaların tedavisine mutlaka ek bir antiepileptik eklemelidirler.

B düzey öneriler: Ek ilaç olarak IV fenitoin, fosfenitoin ya da valproat seçilebilir.

C düzey öneriler: Benzodiazepin dozu tamamlanan status epileptikusu olan hastalara IV levatirasetam, propofol ya da barbituratlar da uygulanabilir.

tablo 2
Optimal benzodiazepin dozu uygulanmasına rağmen status epileptikus devam ettiği durumlarda uygulanacak ilaç seçenekleri

 

Referans

Huff JS, Melnick ER, Tomaszewski CA, Thiessen ME, Jagoda AS, Fesmire FM; American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of adult patients presenting to the emergency department with seizures. Ann Emerg Med 2014;63(4):437-47.e15.

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Burak Bekgöz

Burak Bekgöz
Etimesgut Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışmaktadır. Bilgi açlığı içerisinde bilginin nereden geldiğine bakmaksızın bilgiyi almaya ve paylaşmaya çalışır. Gezmeyi sever, bağlama çalar, sol bek oynar. Acil ultrasonografi ve travmaya özel bağlılığı vardır. Twitter üzerinden @BurakBekgoz kullanıcı adı ile paylaşım yapar. Kendi halinde bir Acilci.Net yazarıdır.

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

ajitasyon

Acil Serviste Akut Ajitasyon Tedavisinde İntramüsküler Midazolam, Olanzapin, Ziprasidone ve Haloperidol

Merhabalar bugün size Annals of Emergency Medicine’da yayınlanan acil serviste sık karşılaştığımız yönetimi zor olan akut …

ST Segment Yüksekliği Olmayan Akut Koroner Sendromlu Hastaların Acil Servis Yönetimi ACEP/2018

Her yıl 10 milyon hasta, göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle acil servislere (AS) başvurmaktadır. Bu hastalardan …

miksödem

Miksödem Koması

Miksödem Koması Selamlar. Bu yazıda endokrin acillerin en önemlilerinden olan miksödem komasının tanınması ve acil …

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest