Cevabı GörselindeGenel CerrahiPediyatriUSG

Cevabı Görselinde: Vaka tartışması 3

Editör: Serkan Emre Eroğlu

“Dünya, artık emek-yoğun, malzeme-yoğun, enerji-yoğun değildir; BİLGİ-yoğun olmaktadır”

Peter Drucker

Bilginizi sınarken, hap bilgilerle yeni bilgiler eklemeyi amaçlayan serinin, sırada ki yazısının konusu “Çoçuk hastada karın ağrısı”…

Sevgi ile kalın…

Bir Bakışta Ultrason: Karın ağrısı

14 yaşında kız-çoçuk hasta, karın ağrısı ile acil servise başvuruyor. Çocuk olması nedeni ile öykü tam alınamıyor  ama muayenede yaygın karın hassasiyeti olduğu görülüyor ve sağ kadranlarda daha belirgin hissediliyor. Hemen yanı başınızdaki ultrason ile bakmaya karar veriyorsunuz ve tanıyı koyuyorsunuz.

  • Ultrason görüntünüz..

akut apandisit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akut apandisit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 1: Yukarıda öyküsü ve USG görüntüsü verilen olgudaki patoloji nedir?

Akut apandisit

Soru 2: Bir sonraki basamak nedir?

Cerrahi konsültasyon

Vaka Tartışması

• Akut apandisit en sık görülen cerrahi acillerdendir.

• Pediatrik ve gebe hastalar ise radyasyon maruziyetinden en çok korkulan ve korunması gereken hasta grubudur. Bu yüzden bu konu ile ilgili fazlaca çalışma bulunmaktadır ve şüpheniz yüksek ise cerrahi konsültasyonu bu hasta grubunda öncelik verilecek yoldur.

• Acil servis hekimlerince, yapılan bir çalışmada, US ile bu tanı sensitivite %65 ve spesifite %90 oranındadir. Geniş çaplı pediatrik bir çalışmada ise ağrı süresinin artması ile sensitivitenin de arttığı gösterilmiştir.

• Görüntüleme için en sık lineer prob, hasta obez ise konvex prob kullanılır.

• Görüntüleme hastanın ağrısının en çok olduğu yerden başlanır.

• Prob imleci hastanın sağını gösterecek şekilde kademeli kompresyon uygulanarak transvers planda daha sonrasında ise longitudinal görüntü alınır.

• En sık kullanılan pencere, transvers görüntüde; iliak damarlar ve ileum sağda, psoas kasının aşağıda ve görüntülenebilirse çekumun ekranın solunda olduğu penceredir.

Akut apandisit

 

 

 

 

• Diğer bir yol ise; sağ üst kadrandan başlanarak çıkan kolon aşağıya doğru taranır ve çekum saptanır devamında ise apendiks loju taranır.

• Akut apandisit US bulguları;

o Halka yüzük görünümü,

o Dilate >6 mm,

o Komprese olmayan,

o Non peristaltik ,

o Kör sonlanan tübüler yapı

• Ek bulgular ise; periapendiküler serbest sıvı, apendikolit, dopplerde artmış vaskülarite

* Benim ilk apandisit görüntülemem 20 dakika sürmüştü, umarım bu bilgilerden sonra sizinki daha hızlı olacaktır..

Kaynaklar

1. Quigley, A.J. and S. Stafrace, Ultrasound assessment of acute appendicitis in paediatric patients: methodology and pictorial overview of findings seen. Insights Imaging, 2013. 4(6): p. 741-51.

2. Fox, J.C., et al., Prospective evaluation of emergency physician performed bedside ultrasound to detect acute appendicitis. Eur J Emerg Med, 2008. 15(2): p. 80-5.

3. Bachur, R.G., et al., The effect of abdominal pain duration on the accuracy of diagnostic imaging for pediatric appendicitis. Ann Emerg Med, 2012. 60(5): p. 582-590.e3.

4. Polites, S.F., et al., A simple algorithm reduces computed tomography use in the diagnosis of appendicitis in children. Surgery, 2014. 156(2): p. 448-54.

5. Dawson, Mallin. Introduction to Bedside Ultrasound, Volumes 2. 2013 (inkling)

Serinin Diğer Yazıları;

Cevabı Görselinde: Vaka Tartışması 1 Cevabı Görselinde: Vaka Tartışması 2

 


Bu yazıya atıf yapmak için: Mehmet Ali Aslaner. (5 Ağustos 2015). Cevabı Görselinde: Vaka tartışması 3. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/cevabi-gorselinde-vaka-tartismasi-3/. Erişim Tarihi: 30 Eylül 2020.

Daha Fazla Göster

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. maliaslaner@acilci.net

2 Yorum

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest