Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 8

 Editör: Serkan Emre Eroğlu

Bir bakışta ultrason: Kilitli omuz

25 yaşında erkek hasta havuzda yüzerken omzunda ciddi bir ağrı ve sonrasında omzunu hareket ettiremediğini ifade ediyor. Aşağıda hastanın omuz eklemi ve yapılan işlem gösterilmektedir..

Ultrason görüntünüz..

Intrartiküler-enjeksiyonu

 

Tanınız

Tanınız

Anterior omuz çıkığı

Yapılan işlem

Yapılan işlem

İntraartiküler enjeksiyon

Yorum

Yorum

Kas iskelet sisteminde, omuz da dahil, sıklıkla kullandığımız prob lineer veya konveks probtur. Omuz eklemi ultrasonografisinde (US), sonoanatomiyi canlandırmak için, probu scapula arkasında acromionun hemen altına koyduğumuzda alacağımız normal omuz eklemi görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Normal omuz sonoanatomi
Normal omuz sonoanatomi

 

Anterior omuz çıkıklarında ise humerus başı öne doğru, probtan uzağa gideceği için US görüntümüzde humerus başını daha aşağıda görürüz (alttaki görsel).

US omuz çıkıklarında, acil servise girişten taburculuğa kadar çıkığın yönetiminde tümüyle  kullanılabilmektedir;

  1. Çıkığın doğrulanması (travmatik veya ilk çıkıklarda kırık şüphesi olduğu için radyografi de önerilir)
  2. İntraartiküler enjeksiyon (lokal anestezi)
  3. Redüksiyonun doğrulanması
Anterior omuz çıkığı ve eklem içi enjeksiyon
Anterior omuz çıkığı ve eklem içi enjeksiyon

 

US, çıkığın ve redüksiyonun doğrulanmasında oldukça yüksek sensitive ve spesifite değerlerine sahip olduğu gösterilmiştir (Dislokasyon sens %100/spes %100, redüskiyon spes %100).

Yine yapılan birçok çalışma; intraartiküler enjeksiyonun, IV sedasyon & analjezi kadar etkili olduğunu ve daha kısa hastane kalış süresine sahip olduğunu göstermiştir.

İntraartiküler lidokain enjeksiyonu;

  1. Probun ve bölgenin sterilizasyonu
  2. Eklemin US eşliğinde görüntülenmesi
  3. 18-20 gauge spinal iğne ile 10 cc %2 lidokain enjeksiyonu (prob ile aynı düzlemde)
  4. 10-15 dk etki süresinin beklenilmesi
  5. Redüksiyon işlemi

 

İntraartiküler lidokain (IAL) ile İV analjezi ve sedatiflerin karşılaştırması
İntraartiküler lidokain (IAL) ile İV analjezi ve sedatiflerin karşılaştırması

 

Kaynaklar

Kaynaklar

1.
Aslaner MA. Kas iskelet sistemi. tatdus.org. Erişim Aralık 7, 2016.
2.
Akyol C, Gungor F, Akyol A, vd. Point-of-care ultrasonography for the management of shoulder dislocation in ED. Am J Emerg Med. 2016;34(5):866-870. [PubMed]
3.
Aronson P, Mistry R. Intra-articular lidocaine for reduction of shoulder dislocation. Pediatr Emerg Care. 2014;30(5):358-62; quiz 363-5. [PubMed]

 

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.
Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Mehmet Ali Aslaner

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı konular başlıca "Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. maliaslaner@acilci.net

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

ACEP-Acil Ultrasonografi Kılavuzu 2016

Editör: Serkan Emre Eroğlu Ultrasonografi Kılavuzu: Acil, Yatak Başı ve Klinik Ultrasonografi Kılavuzu İlk olarak …

Yabancı Cisim Tanı ve Tedavisinde Ultrason

Yabancı cisimler (YC) ultrasonla, ister direkt görüntü alınarak (metal), ister gölgelenme efekti (tahta, taş, plastik) …

Santral Venöz Kateter Yerini Doğrulamada Yatakbaşı Ultrason ve Salin Testi

Acil serviste, kritik hasta bakımında santral venöz kateter  (SVK) yerleştirilmesi sık yapılan bir işlemdir. Ultrason …

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest