Cevabı GörselindeOrtopedi

Cevabı Görselinde – Vaka Tartışması 8

Print Friendly, PDF & Email

 Editör: Serkan Emre Eroğlu

Bir bakışta ultrason: Kilitli omuz

25 yaşında erkek hasta havuzda yüzerken omzunda ciddi bir ağrı ve sonrasında omzunu hareket ettiremediğini ifade ediyor. Aşağıda hastanın omuz eklemi ve yapılan işlem gösterilmektedir..

Ultrason görüntünüz..

Intrartiküler-enjeksiyonu

 

Tanınız

Anterior omuz çıkığı

Yapılan işlem

İntraartiküler enjeksiyon

Yorum

Kas iskelet sisteminde, omuz da dahil, sıklıkla kullandığımız prob lineer veya konveks probtur. Omuz eklemi ultrasonografisinde (US), sonoanatomiyi canlandırmak için, probu scapula arkasında acromionun hemen altına koyduğumuzda alacağımız normal omuz eklemi görüntüsü aşağıdaki gibidir.

Normal omuz sonoanatomi
Normal omuz sonoanatomi

 

Anterior omuz çıkıklarında ise humerus başı öne doğru, probtan uzağa gideceği için US görüntümüzde humerus başını daha aşağıda görürüz (alttaki görsel).

US omuz çıkıklarında, acil servise girişten taburculuğa kadar çıkığın yönetiminde tümüyle  kullanılabilmektedir;

  1. Çıkığın doğrulanması (travmatik veya ilk çıkıklarda kırık şüphesi olduğu için radyografi de önerilir)
  2. İntraartiküler enjeksiyon (lokal anestezi)
  3. Redüksiyonun doğrulanması
Anterior omuz çıkığı ve eklem içi enjeksiyon
Anterior omuz çıkığı ve eklem içi enjeksiyon

 

US, çıkığın ve redüksiyonun doğrulanmasında oldukça yüksek sensitive ve spesifite değerlerine sahip olduğu gösterilmiştir (Dislokasyon sens %100/spes %100, redüskiyon spes %100).

Yine yapılan birçok çalışma; intraartiküler enjeksiyonun, IV sedasyon & analjezi kadar etkili olduğunu ve daha kısa hastane kalış süresine sahip olduğunu göstermiştir.

İntraartiküler lidokain enjeksiyonu;

  1. Probun ve bölgenin sterilizasyonu
  2. Eklemin US eşliğinde görüntülenmesi
  3. 18-20 gauge spinal iğne ile 10 cc %2 lidokain enjeksiyonu (prob ile aynı düzlemde)
  4. 10-15 dk etki süresinin beklenilmesi
  5. Redüksiyon işlemi

 

İntraartiküler lidokain (IAL) ile İV analjezi ve sedatiflerin karşılaştırması
İntraartiküler lidokain (IAL) ile İV analjezi ve sedatiflerin karşılaştırması

 

Kaynaklar

1.
Aslaner MA. Kas iskelet sistemi. tatdus.org. Erişim Aralık 7, 2016.
2.
Akyol C, Gungor F, Akyol A, vd. Point-of-care ultrasonography for the management of shoulder dislocation in ED. Am J Emerg Med. 2016;34(5):866-870. [PubMed]
3.
Aronson P, Mistry R. Intra-articular lidocaine for reduction of shoulder dislocation. Pediatr Emerg Care. 2014;30(5):358-62; quiz 363-5. [PubMed]

 

“Cevabı Görselinde” serisinin diğer yazıları.

Daha Fazla Göster

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. maliaslaner@acilci.net

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest