EKGLITFL EKG KütüphanesiPulmoner Emboli

Sağ Ventriküler Gerilme (Strain)

Sağ ventriküler hipertrofi veya dilatasyona bağlı repolarizayon anormalliğidir.

Elektrokardiyografik Özellikler

Sağ ventriküle denk gelen derivasyonlarda ST çökmesi ve T dalga inversiyonudur; bunlar:

  • Sağ prekordiyal derivasyonlar: V1-3, sıklıkla V4’e kadar yayılır.
  • İnferior derivasyonlar: II, III, aVF, en sağ tarafa dönük derivasyon olduğundan, sıklıkla en çok III. derivasyondan bahsedilir.

Önemli. ST/T dalga değişikliklerinin sol ventriküler derivasyonlarda mevcut olduğu sol ventriküler gerilme patterni ile karşılaştırın.

Nedenleri

Akut veya kronik sağ ventriküler hipertrofi veya dilatasyon durumunda artmış pulmoner arter basınçları ile birliktelik göstermektedir.

EKG Örnekleri

Örnek 1 – Sağ ventriküler hipertrofi

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Tipik sağ ventrikül gerilme patterni: bu hastada sağ ventriküler hipertrofiye bağlı, V1-4’te (artı III. derivasyon) ST çökmesi ve T dalga inversiyonu.

Örnek 2 – Masif pulmoner emboliye bağlı akut sağ ventriküler dilatasyon

Kaynak : lifeinthefastlane.com - ECG library
Kaynak : lifeinthefastlane.com – ECG library
  • Hem prekordiyal hem de inferior derivasyonları içeren sağ ventrikül gerilme patterni: Masif pulmoner emboliye bağlı akut sağ ventriküler dilatasyonu olan bu hastada sağ prekordiyal (V1-4) ve inferior (III, aVF) derivasyonlarda görülen T dalga inversiyonları.

Yazar Katkıları

Metin: Ed Burns

EKG’ler: Ed Burns

Çeviri: Melis Efeoğlu

Sayfa Düzenleme: Haldun Akoğlu


Destekleyenler

Bu ve benzeri sayfalarda yer alan içerik Lifeinthefastlane.com Global FOAMed Portalının EKG Kütüphanesi ve A’dan Z’ye EKG Tanıları kısımlarından çevrilmiştir. Bu vesileyle Acil Tıp eğitiminin yeni çağı olarak nitelendirirebileceğimiz FOAM hareketine katkıları ve bu yoldaki şevkleri için Lifeinthefastlane.com eş-editörleri Dr. Chris Nickson ve Dr. Mike Cadogan’a teşekkürü bir borç biliriz.

This page is translated as is from the ECG Library and A to Z by Diagnosis series of Global FOAMed Portal Lifeinthefastlane.com into Turkish. We would like to thank Lifeinthefastlane.com Co-editors Dr. Chris Nickson and Dr. Mike Cadogan for their enthusiasm and contribution to the new era of Emergency Medicine Education. Viva la FOAM!

Referanslar

  • Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Elsevier Mosby 2005.
  • Harrigan RA, Jones K. ABC of clinical electrocardiography. Conditions affecting the right side of the heart. BMJ. 2002 May 18;324(7347):1201-4. Review. PMID: 12016190. Full text.
  • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 1, BMJ Books 2003.
  • Mattu A, Brady W. ECGs for the Emergency Physician 2, BMJ Books 2008.
  • Surawicz B, Knilans T. Chou’s Electrocardiography in Clinical Practice (6th edition), Saunders 2008.
  • Wagner, GS. Marriott’s Practical Electrocardiography (11th edition), Lippincott Williams & Wilkins 2007.

LITFL


Bu yazıya atıf yapmak için: Melis Efeoğlu. (2 Nisan 2014). Sağ Ventriküler Gerilme (Strain). İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/sag-ventrikuler-gerilme-strain/. Erişim Tarihi: 29 Eylül 2020.

Daha Fazla Göster

Melis Efeoğlu

Acilci.net çevirmeni ve ilk kadın yazarıdır. Melis, 1 yıldan kısa bir sürede LITFL EKG Kütüphanesi'nin tamamını çevirdi. LITFL ile ortak planlanan bu projenin tamamı onun eseri. Hala eski yazıların güncellenmesi ve bağlantılarının kalıcılığını sağlamak için sürekli çalışmaya devam ediyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Acil Tıp uzmanlığını alan Melis, şu an yine Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniğinde uzman doktor olarak çalışmaktadır.

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Pin It on Pinterest