Sentezlenmiş 18 Derivasyonlu Elektrokardiyografi

 

Çok yoğun acillerde çalışıyor olsak da artık göğüs ağrısı olan bir hasta gelince 10 dakika içinde 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) çekilmesi, biz acil hekimleri tarafından dikkat edilen bir konu haline geldi(American Heart Association-AHA, sınıf 1 öneri). Göğüs ağrılı hastalara sağ ve posterior EKG çekilmesi ise hem sınıf 1 öneri olmaması hem de daha uzun bir işlem olması nedeniyle rutin uygulamamızda yer almıyor Zaten AHA kılavuzunda da göğüs ağrısı olan hastalarda 12 derivasyonlu EKG ile tanı konulamaması durumda çekilmelidir (AHA, Sınıf 2a öneri). 1

İzole posterior myokardiyal enfarktüs (MI), tüm enfarktüslerin %3-11’ini oluşturmaktadır. Posterior infarktüs STEMI’lerin %10-15’ine eşlik etmekte, genelikle inferior veya lateral infarkt durumunda meydana gelmektedir.

İzole sağ ventrikül infarktı son derece nadirdir, genellikle inferior MI’lar ile birliktelik gösterir (%40) 

Detaylı bilgi için Melis Efeoğlu’nun sağ ve posterior STEMI yazılarına bakabilirsiniz.

Göğüs ağrısı ile acil servise başvuran her hastaya sağ ve posterior EKG çekmeye gerek olmasa da 12 derivasyonlu EKG çekerken bize sağ ve posterior EKG’yi de gösteren yeni nesil EKG cihazları işimizi daha da kolaylaştırabilir.

Sentezlenmiş EKG, 12 derivasyonlu EKG dalga forumlarını kullanarak matematiksel ve vektörel hesaplarla sağ (sV3,sV4,sV5) ve posterior (sV7,sV8,sV9) derivasyonların gösterilebilmesidir. 2

Bu konuda maalesef literatürde çok fazla makale bulunmuyor. 2011 yılında Japonya’da yapılan bir çalışmada standart 12 derivasyonlu EKG ile sentezlenmiş EKG derivasyonları dalgalarının tamamen aynı olduğu ve EKG değişikliklerinde ciddi oranda korelasyon olduğu saptanmış. Özellikle sağ ventrikül ve posterior duvarı etkilenen MI hastalarında ST elevasyon oranlarının ciddi şekilde yüksek olduğu bulunmuş.3

2014 yılında elektif koroner anjiografi yapılan hastalarda sentezlenmiş EKG’de sağ derivasyonların ST segment değişikliklerinin araştırıldığı bir çalışmada ST segment ölümlerinin karşılaştırılması sonucu sentezlenmiş sağ derivasyonların güvenilirliğinin kabul edilebilir olduğu ve sağ ventrikül akut MI tanısında kullanılabileceği sonucuna ulaşılmış.2

2016 yılında tamamlanan retrospektif olgu serisi çalışması bu konuda en son yayınlanan makale olarak karşımıza çıkıyor. Çalışmada 57 akut MI hastasından 33 tanesi çalışmaya alınmış. Birincil sonlanım noktası olarak etkilenen arter ve sentezlenmiş derivasyonlardaki ST elevasyonu araştırılmış. İkincil olarak ise koroner anjiografide etkilenen myokardiyal alan ile sentezlenmiş derivasyonlardaki ST elevasyonuna bakılmış.

  • 11 hastada LAD (sol ön inen koroner arter), 6 hastada LCX (sol sirkumflex arter), 16 hastada RCA (sağ koroner arter) tıkanıklığı saptanmış
  • LAD tıkanıklığı olan hastalarda sentezlenmiş derivasyonlarda ST elevasyonu düşük saptanmış (3/11 hasta, p=0.005)
  • RCA ve LCX tıkanıklığı olan hastalarda sentezlenmiş derivasyonlarda ST elevasyonu anlamlı derecede yüksek saptanmış (RCA ya da LCX tıkanıklığında 15/22 hasta)
  • Standart 12 derivasyonlu EKG’de ST elevasyonu olmayan 33 hastanın 18’inde (%54.5) sentezlenmiş derivasyonlarda ST elevasyonu saptanmış
  • Sentezlenmiş derivasyonlarda ST elevasyonu saptanmayan 33 hastanın 15’inde (%45.5) Sü-standart 12 derivasyonlu EKG’de ST elevasyonu saptanmış
  • Koroner anjiografide etkilenen miyokard dokusuna bakıldığında sağ ventrikül etkileniminde sentezlenmiş sağ derivasyonlar (sV3,sV4,sV5), posterior duvar etkileniminde sentezlenmiş posterior derivasyonların yükseldiği saptanmış4
Resim kaynağı: Ashida T, Tani S, Nagao K, Yagi T, Matsumoto N, Hirayama A. Usefulness of synthesized 18-lead electrocardiography in the diagnosis of ST-elevation myocardial infarction: A pilot study. Am J Emerg Med. 2017;35(3):448-457

 

Teknolojinin baş döndüren gelişimi hekimler olarak bizleri de etkileyerek işimizi kolaylaştırıyor. Henüz sentezlenmiş EKG ile ilgili veriler sınırlı ve çok kuvvetli olmasa da ek bir işlem yapmadan, hastaya ek pozisyon vermek zorunda olmadan sağ ve posterior derivasyonları görebilmek kulağa hoş geliyor. Yinede bu teknolojiyi kullanmak için yeni çalışmalarla desteklenmesi gerekliliği nedeniyle biraz daha zaman var gibi gibi görünüyor.

Editör: Serkan Emre Eroğlu

Kaynaklar

1.
O’Connor R, Al A, Brady W, vd. Part 9: Acute Coronary Syndromes: 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2015;132(18 Suppl 2):S483-500. [PubMed]
2.
Tamura A, Torigoe K, Goto Y, vd. Reliability of ST-segment shifts in the synthesized V₃R-V₅R leads after coronary balloon inflations during percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol. 2014;114(8):1187-1191. [PubMed]
3.
Katoh T, Ueno A, Tanaka K, Suto J, Wei D. Clinical significance of synthesized posterior/right-sided chest lead electrocardiograms in patients with acute chest pain. J Nippon Med Sch. 2011;78(1):22-29. [PubMed]
4.
Ashida T, Tani S, Nagao K, Yagi T, Matsumoto N, Hirayama A. Usefulness of synthesized 18-lead electrocardiography in the diagnosis of ST-elevation myocardial infarction: A pilot study. Am J Emerg Med. 2017;35(3):448-457. [PubMed]
Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Burak Bekgöz

Burak Bekgöz
Etimesgut Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak çalışmaktadır. Bilgi açlığı içerisinde bilginin nereden geldiğine bakmaksızın bilgiyi almaya ve paylaşmaya çalışır. Gezmeyi sever, bağlama çalar, sol bek oynar. Acil ultrasonografi ve travmaya özel bağlılığı vardır. Twitter üzerinden @BurakBekgoz kullanıcı adı ile paylaşım yapar. Kendi halinde bir Acilci.Net yazarıdır.

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

Zehirlenme ve EKG

Özet EKG, zehirlenme hastalarına yaklaşımda ve bu hastaların yönetiminde şu amaçlarla önemlidir: Tarama Tanı Prognoz …

EKG Aks Yorumlanması

Aşağıdaki şekil QRS aksı ve EKG’nin frontal derivasyonları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Normal aks = QRS …

De Winter T Dalgaları ve LAD tıkanıklığı

De Winter T Dalgalarının Klinik Önemi De Winter T dalgalı EKG paterni belirgin ST segment …

Siz de bu yazıya bir yorum yapın

Translate »

Pin It on Pinterest

Haftalık gazetemize abone olun

Her Cumartesi sabahı, sıcak kahvenizi alıp, hafif bir müzik koyup, e-postanızı kontrol ettiğinizde o hafta kaçırdığınız Acilci.Net makalelerini görmek istemez misiniz?

Siz siz olun yeni haftaya yeni bilgilerle başlama fırsatını kaçırmayın.

Unutmayın, hocanız da, asistanınız da bu siteyi okuyor! 

PS. Eğer 10 ay boyunca hiçbir postayı açmazsanız bize küstüğünüzü düşünerek posta göndermeye ara vereceğiz. Yeniden başlamak için ise kaydolmanız yeterli.

Harika! O zaman cumartesi görüşürüz.