Stratejik Davranış

Toplum içerisinde nasıl davranmalıyız? Ahlak ve görgü kuralları bu konuda bize yol gösterse de yaşamımızı etkileyen bir başka kavram, stratejik davranış ve onun ilkeleridir. “Toplum içerisinde nasıl davranmalıyız” sorusunu biraz daha özelleştirelim ve  yaşamımızın büyük çoğunluğunu geçirdiğimiz acil servislerde nasıl davranmalıyız sorusuna yanıt arayalım.

Acil servis pratiğinde verdiğimiz kararlar, başkalarının verdiği kararlarla kesişir, etkileşir ve dönüşür. Bu karşılıklı etkileşim, düşüncelerimizde ve hareketlerimizde önemli etkiler yapar.

Bir odunla etkileşen marangoz için en açık olan şey odunun ona karşı koyamayacağıdır. Onu keserken marangoz bilir ki ne yapmak isterse odun ona uyacaktır. Bir acil servis ortamında ise, tüm oyuncular birbirleriyle etkileşir. Her oyuncunun amacının diğerinkiyle çatışması hiç de istisna bir durum değildir. Kararlarımızda bu çatışmaları hesaba katmalı ve işbirliğinden yararlanmalıyız. Birbirini etkileyen bu tür kararlara stratejik, onlara uygun düşen hareket planlarına ise ‘strateji’ denir.

Oyun teorisi, stratejik karar verme konusunu inceleyen sosyal bilim koludur. Oyun teorisi bilimi, tamamlanmış olmaktan uzaktır ve stratejik düşünme bazı bakımlardan hala bir sanattır. Yine de ulaşılan bilgi birikimiyle fikirlerimizi aksiyona dönüştürmede bizlere kullanabileceğimiz bir rehber sunar. Böyle bir rehberin var olması, olmamasından daha iyidir.

Fikirlerimizi aksiyona dönüştürmede kullandığımız kavramların düşüncelerimizde yol açacağı yönelmelerle stratejik IQ’muzu geliştirebiliriz. Amaç bir reçete sunmak ya da bir reçete peşinde olmak değildir. Onun yerine stratejik düşünmenin fikrini ve ilkelerini oluşturma yolundan yürümek daha yararlıdır. Karşılaşılan her durumun özellikleri birbirinden farklı olmaktadır ve reçeteler bu durumlarda bizleri yanıltabilir.

Bugüne kadar biriken bilimsel bilgin zemini üzerinde, sahip olduğumuz diğer ilkelerle beraber stratejik düşünme fikri ve ilkeleriyle, çatışmaları çözmede ve işbirliğinden yararlanmada etkinliğimizi artırabiliriz.

Oyun teorisinin katkılarıyla oluşmuş olan “tutuklular ikilemini tanımak ve çözmek“, “öngörülebilir olmama“, “rakibin yanıtını önceden sezmek“, “rakibin stratejisini öngörmek“, “öngörülebilir olmama“, “stratejik hamleler”, “güvenilir taahhütler”, “uçurumun kenarı oyunu“, “işbirliği ve eşgüdüm”, “teşvikler”, “pazarlık” kavramlarının anlaşılması, stratejik davranış becerilerimizi geliştirecektir.

 

Print Friendly, PDF & Email

Biyografi: Tanju Taşyürek

Tanju Taşyürek
Bursa'da doğsa da kökleri Ege'ye dayanır. BAL ve Ege Tıp mezunudur. Askerliğini Kara Harp Okulu revirinde yaptıktan sonra Ankara'da kalmıştır. Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı yıllar siyasete, devlete ve tababete bakışında köklü değişiklikler yaratmıştır. Marmara Üniversitesi'nde uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Tarihte medeniyetlerin izlerini kovalamayı, Platon'un Akademia'lısını, Roma'nın Sezar'lısını, zeybeğin Aydın'lısını, tarihin İlber'lisini sever. Soyadınız gibi değilsiniz diyenleri tebessümle seyreder. tanjutasyurek@acilci.net

Yazarın diğer yazıları da belki ilginizi çeker

ajitasyon

Acil Serviste Akut Ajitasyon Tedavisinde İntramüsküler Midazolam, Olanzapin, Ziprasidone ve Haloperidol

Merhabalar bugün size Annals of Emergency Medicine’da yayınlanan acil serviste sık karşılaştığımız yönetimi zor olan akut …

ST Segment Yüksekliği Olmayan Akut Koroner Sendromlu Hastaların Acil Servis Yönetimi ACEP/2018

Her yıl 10 milyon hasta, göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle acil servislere (AS) başvurmaktadır. Bu hastalardan …

miksödem

Miksödem Koması

Miksödem Koması Selamlar. Bu yazıda endokrin acillerin en önemlilerinden olan miksödem komasının tanınması ve acil …

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest