Yan Dal Çalışmaları

Acil Tıp Hekimlerinin Yan Dal Eğitimine Bakış Açısı

Acil Tıp Yan Dalları serisine bu kadar çok emek verdikten sonra bilimsel bir çalışma ile taçlandırmak tarifsiz bir duygu. Sizlerin ilgisi ve çok kıymetli desteğiyle yaptığımız ulusal çapta anketimiz en sonunda yayınlandı.1 Artık birçok acil hekiminin kendi içerisinde belirli bir alanı daha fazla benimsediği ve ilgili alanda daha fazla emek sarf ettiği düşünüldüğünde bu sonuç kaçınılmazdı elbette.2 Aslında bugüne kadar hep biz konuştuk, şimdi bu çalışma ile sizlerin ne düşündüğünü, ne istediğini ve ne istemediğini gösterebilmek adına yine sizleri yazımızla baş başa bırakıyoruz.

Daha güzel bir meslek alanı, şiddetin olmadığı ve hep beraber uyum içinde çalışabileceğimiz günlere..

 

Sonuçlar

Çalışma için toplamda 607 acil tıp hekimine ulaşıldı. Katılımcıların %45.1’i uzman hekim, %40.2’si asistan hekim ve %14.7’si akademik personeldi. Hekimlerin %85.2’si yan dal eğitiminin gerekli olduğunu, %9.6’sı kararsız olduklarını ve %5.3’ü ise gereksiz olduğunu belirtti. Katılımcıların %61.3’ü üniversite hastanesi ihtisası, %38.7’si eğitim ve araştırma hastanesi ihtisasına sahipti ve yan dal eğitimi gerekliliği ile arasında anlamlı fark izlenmedi.

Hekimlerin %49.4’ü işlerinden memnundu, %28.5’i kararsız ve %22.1’i memnun değildi. Yan dal eğitimi gerekliliği ile iş memnuniyeti arasında anlamlı ilişki saptanmadı.

Yan dal eğitimine en sık başvurma nedenleri Tablo 1′ de gösterilmektedir.

Tablo 1. Acil Tıp Hekimlerinin Yan Dal Eğitimine Başvurma Nedenleri

Nedenler* n (%)
İlgi duyulan alanda üst düzey eğitim alma 375 (61.8%)
Acil tıbbın gelişimine indirek katkısı 284 (46.8%)
Acil tıbbın kapsamının çok geniş olması 279 (46.0%)
Akademik kariyere katkı 227 (37.4%)
Tüm hasta başvurularıyla ilgilenmekte isteksizlik 207 (34.1%)
Acil serviste tam zamanlı çalışmakta isteksizlik 98 (16.1%)
Bazı alanlarda yetersiz eğitim 68 (11.2%)
Diğer 10 (1.6%)

*Birden fazla cevaplı sorular

En çok talep edilen ilk üç yan dal eğitimi; toksikoloji (%72.5), travmatoloji (%71.3) ve kritik bakım (%67.4) idi (Tablo 2).

Tablo 2. Acil Hekimleri Tarafından Talep Edilen Yan Dal Eğitimleri

Eğitim Tipi* n (%)
Toksikoloji 440 (72.5%)
Travmatoloji 433 (71.3%)
Kritik Bakım 409 (67.4%)
Afet Tıbbı 248 (40.9%)
Pediatrik Acil Tıp 248 (40.9%)
Ultrasonografi 209 (34.4%)
Geriatrik Acil Tıp 198 (32.6%)
Kardiovasküler Acil Tıp 171 (28.2%)
Adli Acil Tıp 107 (17.6%)
Hastane Öncesi Acil Tıp 104 (17.1%)
Palyatif Bakım 71 (11.7%)
Simülasyon 63 (10.4%)
Uluslararası Acil Tıp 60 (9.9%)
Eğitim/Araştırma 58 (9.6%)
Sağlık Politikaları 42 (6.9%)
Vahşi Yaşam Tıbbı 40 (6.6%)
BağımlılıkTıbbı 37 (6.1%)
Diğer (Girişimsel, spor hekimliği veya radyoloji v.b.) 17 (2.8)

*Birden fazla cevaplı sorular

Eğer yan dal eğitimi olsaydı nerede çalışmak isterdiniz sorusuna; hekimlerin %48.9’u hem acil servis hem de diğer ilgili alanda, %36.1’i tam zamanlı acil serviste, %14.9’u ise tam zamanlı diğer ilgili alanda çalışma isteğini belirtti.

Katılımcılara göre yan dal eğitiminin önündeki engeller aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 3. Acil Hekimlerine Göre Yan Dal Eğitiminin Önündeki Engeller

Nedenler* n (%)
Bakanlığın isteksiz olması 394 (64.9%)
Acil tıbbın, diğer branşlar kadar sesini duyuracak yeterli gücü olmaması 377 (62.1%)
Yan dal eğitimi verecek yeterli akademik servisin olmaması 278 (45.8%)
Diğer branşların karşı çıkması 276 (45.5%)
Yeteri kadar çalışan aktif acil tıp hekiminin olmaması 221 (36.4%)
Yan dal eğitimi sürecinde gelir azalması 95 (15.7%)
Tüm acil hekimlerinin bu alana yönelme isteği 88 (14.5%)
Diğer 15 (2.5%)

*Birden fazla cevaplı sorular

 

Yorum

Katılımcıların çok büyük çoğunluğu yan dal sürecinin bir gereklilik olduğu konusunda hem fikirdi. Bu durumun sebebi olarak iki temel kriter saptandı. İlki ve en sıklıkla hekimlerin kendilerini geliştirme isteği, ikinci sırada ise acil tıbbın ülkemizdeki güncel sıkıntıları idi. Bu durum çözülmesi gereken hala ciddi problemlerimiz olduğunu gösterirken, hekimlerimizin de gelişimlerini sürdürmek için yoğun bir istek içerisinde olduğuna işaret etmektedir.

 

Editör: Serkan Emre Eroğlu

Kaynaklar
1.
Aslaner MA, Eroğlu SE, Batur A, Arslan V. Emergency medicine physicians’ perspectives on subspecialty training: A national survey. T. May 2018. doi:10.1016/j.tjem.2018.01.007
2.
Aslaner MA. A Reality in Emergency Medicine: Subspecialization. E. 2017;16(4):144-147. doi:10.5152/eajem.2017.68077


Bu yazıya atıf yapmak için: Mehmet Ali Aslaner. (20 Haziran 2018). Acil Tıp Hekimlerinin Yan Dal Eğitimine Bakış Açısı. İnternet Sitesi: Acilci.Net. Bağlantı: https://www.acilci.net/acil-tip-hekimlerinin-yan-dal-egitimine-bakis-acisi/. Erişim Tarihi: 3 Temmuz 2020.

Daha Fazla Göster

Mehmet Ali Aslaner

Kapadokya'da geçirdiği 5 yılın ardından akademik hayatına bir Gazili olarak devam etmeyi planlamaktadır. Şu sıralar yoğunlaştığı başlıca konular "Acil Ultrasonografi" ve "Geriartrik Bilinç Bulanıklığı" üzerinedir. maliaslaner@acilci.net

Bir Yorum

  1. Değerli Mehmet Ali ASLANER
    Acil Tıp Yandallarında bütün branşlardaki eğitim gerekliliği her geçen gün önemini artırdığı inkar edilemez bir gerçek olmuştur. Özellikle Hastane Öncesi Acil Tıp alanında çalışmaların ve eğitimlerin yapılacağı günleri heyecanla bekliyorum. Acil Tıp Yan Dallarına dönük yazılarınızı acilci.net farkıyla uzun bir süredir yakından takip ediyorum. Kaleminize sağlık..

Siz de bu yazıya yorum yapabilirsiniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Pin It on Pinterest

Kapalı
%d blogcu bunu beğendi: